El Dr. Dib Al Tamr Al Barazi ha fet una estada a l’Hospital Virgen del Rocío, centre de referència en tocoginecologia

El Dr. Dib Al Tamr Al Barazi del Pino, durant el seu de 4t any de residència de l’especialitat d’Obstetrícia i Ginecologia a l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha realitzat una rotació externa d’un mes a l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, en el marc de les estades impulsades per l’HUB per tal que els seus facultatius residents completin la seva formació en centres nacionals i internacionals de referència.

L’Hospital Virgen del Rocío realitza una gran activitat tocoginecològica. Atén parts tant de baix com d’alt risc i gran complexitat, que el fan centre de referència, així com activitat tocúrgica programada (sobretot cesàries electives) i nombroses visites d’urgències ginecològiques i obstètriques.

Els objectius plantejats durant la rotació van ser millorar els coneixements i les habilitats pràctiques en el procés d’assistència al part en les seves tres fases (dilatació, expulsió i deslliurament), així com en el postpart immediat, tant fisiològic com en els diferents tipus de patologia.

També va aprofitar per ampliar coneixements sobre l’estàtica fetal (situació, presentació, varietat de posició), maduracions cervicals (mecàniques i farmacològiques) i induccions de part (indicacions, tècniques, complicacions), i va aprofundir en monitoratge cardiotocogràfic intrapart (registres externs i interns tant de freqüència cardíaca fetal com de dinàmica uterina).

La gran activitat duta a terme en aquest centre li ha permès presenciar i participar en activitats relacionades amb l’assistència als parts, sobretot d’alt risc, els parts tributaris d’instrumentació tocúrgica i les cesàries tant electives com urgents. També ha pogut fer el seguiment de les complicacions obstètriques postpart.

La valoració que fa el Dr. Dib Al Tamr Al Barazi del grau d’assoliment dels diferents objectius és molt alta. Segons afirma, “globalment, considero que ha estat una rotació molt profitosa. El tracte personal i professional rebut pels diferents membres del servei d’obstetrícia ha estat molt correcte, tractant-me com a un resident més del seu equip a l’hora d’ensenyar i tutoritzar les diferents activitats realitzades”.

També afegeix que, des del punt de vista formatiu, “a part d’haver assolit satisfactòriament els objectius tocúrgics inicialment marcats, he adquirit noves perspectives i tècniques per al maneig obstètric en una sala de parts, ja que, com és lògic, algunes patologies o situacions les manegen i tracten de forma una mica diferent al que jo havia après, la qual cosa enriqueix el meu coneixement i em permet disposar de noves eines en l’activitat obstètrica urgent”.

Gener 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email