El Dr. Àngel Cequier, director clínic de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, és un dels autors de l’article Thrombin-Receptor Antagonist Vorapaxar in Acute Coronary Syndromes, que s’ha publicat aquest 13 de novembre a The New England Journal of Medicine.

El Dr. Cequier és un dels autors de l’article sobre un nou antiagregant plaquetari publicat a The New England Journal of Medicine

El treball, portat a terme pel grup multinacional d’investigadors TRACER (Thrombin Receptor Antagonist for Clinical Event Reductor in Acute Coronary Syndrome), ha estat el primer gran assaig d’un nou antiagregant plaquetari, vorapaxar. El Dr. Cequier ha estat el coordinador nacional a Espanya i membre del steering committee de l’estudi.

Concretament, el treball ha comparat aquest fàrmac amb placebo en un total de 12.944 pacients amb síndromes coronaris aguts de centres de 37 països.

Els resultats han revelat, en contra del que s’esperava, que el nou fàrmac no redueix significativament el risc d’una sèrie d’events cardiovasculars analitzats conjuntament –com ara la mortalitat, l’infart de miocardi, l’accident cerebrovascular, la isquèmia recurrent amb rehospitalització, o la revascularització coronària d’urgència–, encara que sí que redueix de manera significativa la incidència d’infart de miocardi. A més, han revelat que els pacients que prenen el fàrmac tenen un risc significativament més alt d’hemorràgia. El seguiment va finalitzar anticipadament després d’una revisió de seguretat.

Desembre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email