El Dr. Arnau i la Dra. Hereu participen com a autors en el llibre Luces y sombras de la investigación clínica

El Dr. Josep Maria Arnau de Bolós, cap del Servei de Farmacologia Clínica, i la Dra. Pilar Hereu, facultativa especialista del mateix servei, han participat com a autors en el llibre Luces y sombras de la investigación clínica, que ha publicat l’editorial Triacastela, amb el suport de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Els Drs. Arnau i Hereu han escrit el capítol El consentimiento informado en los ensayos clínicos, on defineixen el consentiment informat com un procés de comunicació entre l’investigador i el pacient que va molt més enllà de la signatura d’un document. Analitzen les dificultats d’aquest procés que afecta tots els actors implicats, i proposen una sèrie d’estratègies de millora, que passen sobretot per una millor interacció del pacient amb l’investigador i una major relació del Comitè Ètic d’Investigació Clínica amb els investigadors.

Aquesta obra col·lectiva, coordinada pel Dr. Rafael Dal-Ré, el Dr. Xavier Carné i el Dr. Diego Gracia i prologat per la catedràtica d’ètica Victòria Camps, explora des dels aspectes més positius fins als més problemàtics de la recerca clínica. Inclou des de reflexions personals des de la perspectiva dels tres agents clau de tot assaig clínic –pacient, investigador i Comitè Ètic– fins a plantejaments innovadors respecte a temes com ara el disseny dels assajos, com reduir-ne la complexitat, com analitzar la relació benefici-risc dels medicaments, o els resultats comunicats pels mateixos participants.

La versió en format digital del llibre és accessible on-line de manera lliure. S’hi pot accedir a través d’aquest enllaç.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email