El Dr. Amadeu Muntané publica el llibre ‘Principios de neurorradiología básica’

El Dr. Amadeu Muntané, responsable del programa assistencial de neuroradiologia diagnòstica i intervencionista no vascular del Servei de Radiodiagnòstic de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha publicat aquest mes de gener el llibre titulatPrincipios de neurorradiología básica.

Es tracta d’un compendi breu on es fa un repàs dels conceptes essencials de la neuroradiologia. Inclou nombrosos dibuixos i esquemes que ajuden a exposar de manera més clara els continguts. El llibre s’adreça principalment a estudiants de medicina i metges interns residents, els quals podran trobar-hi els conceptes bàsics de l’especialitat de forma més accessible que no a través de tractats més extensos.

El Dr. Muntané té una llarga trajectòria assistencial, docent i científica. És llicenciat en Medicina i Cirurgia i doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, professor associat mèdic de radiologia i medicina física de la UB, i autor de nombrosos articles científics, comunicacions, llibres, capítols de llibre, conferències i cursos de formació continuada.

Per obtenir més informació sobre aquesta publicació, us podeu adreçar al correu electrònic amuntane@bellvitgehospital.cat.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email