El Dr. Álvaro Cobo defensa la seva tesi doctoral sobre mielopaties agudes no compressives

El Dr. Alvaro Cobo, del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va defensar el passat 2 d’octubre la Sala de Graus del Campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona la seva tesi doctoral, titulada Acute non-compressive myelopathies. La tesi doctoral, dirigida pel Dr. Sergio Martínez Yélamos, va obtenir la qualificació d’excel·lent cum laude.

La investigació del Dr. Álvaro Cobo és un estudi dels marcadors clínics i radiològics basals d’utilitat pronòstica en pacients diagnosticats de mielitis idiopàtiques i mielitis extenses. Aquest treball inclou també l’estudi de la utilitat dels anticossos anti mielina glicoproteïna de l’oligodendrocit (MOG) com a marcador serològic pronòstic, i com a marcador capaç d’identificar un subgrup de mielitis extenses amb característiques pròpies.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email