El Dr. Alejo Rodríguez-Vida ha fet una rotació de dos mesos a l’Hospital Universitari de Zuric

El Dr. Alejo Rodríguez-Vida, durant el seu de 4t any de residència de l’especialitat d’Oncologia Mèdica a l’Hospital Universitari de Bellvitge – ICO, ha realitzat una rotació externa de dos mesos a l’Hospital Universitari de Zuric (Suïssa).

L’Hospital Universitari de Zuric és referent mundial a nivell de diagnòstic i tractament de càncer de pulmó, mesotelioma, timomes i sarcomes toràcics.

 Aquesta patologia està integrada en la Unitat de Càncer de Pulmó i Oncologia Toràcica, dirigida pel Prof. Dr. Rolf Stahel, catedràtic d’Oncologia Mèdica en l’esmentada universitat, president de la Plataforma Europea d’Oncologia Toràcica (ETOP) i recentment elegit futur president de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO) per al proper mandat.

L’objectiu principal de la meva rotació es va focalitzar sobretot en el maneig de l’oncologia toràcica, assistint com a oncòleg observador, i sempre sota supervisió, a les consultes de malalts amb quimioteràpia, seguiment i control de malalts curats, així com a pacients en diferents assajos clínics.

Aquesta Unitat té un Comitè Multidisciplinari d’Oncologia Toràcica on, setmanalment, es discuteixen tots els casos, i en el qual també vaig poder participar. Així mateix, realitzen sessions bibliogràfiques d’alt nivell, on es discuteixen, de forma crítica, els millors i més actuals articles publicats.

Una part també important tant de l’activitat assistencial com docent que es realitza són les sessions conjuntes amb el Servei de Radiodiagnòstic, on es valora radiològicament la resposta dels pacients al tractament actiu que reben.

El centre disposa també d’un important Laboratori d’Oncologia Toràcica Translacional, al qual em vaig poder incorporar, participant en diferents estudis com ara l’estudi mutacional del gen del receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR) i la traslocació del gen de la cinasa del linfoma anaplàsic (ALK-EML4), temes de rabiosa actualitat i gran rellevància actualment en càncer de pulmó.

Vaig tenir l’honor de poder compartir cada setmana una tarda d’estudi i lectura crítica amb el Prof. Dr. Stahel, que em va servir de gran ajut tant a nivell professional com personal i al qual agraeixo les seves atencions i deferències.

Aquesta rotació ha estat de gran utilitat per poder aprofundir en una patologia tan rellevant com és el càncer de pulmó, tant per la seva gran incidència en la nostra societat com per la seva elevada agressivitat i mortalitat. També he pogut conèixer nous fàrmacs dins d’assajos clínics encara en fase 1, així com noves combinacions de fàrmacs i protocols de quimioteràpia de manteniment, diferents al que habitualment utilitzem aquí.

Finalment, aquest període formatiu ha estat de gran valor per aprendre una manera diferent de relacionar-se amb els pacients, més directa i participativa, en la qual és el pacient el que intervé en tot moment en la presa de decisions, tant diagnòstiques com terapèutiques, de tal forma que pot prendre la decisió més avinent amb la seva voluntat.

Aquesta rotació, durant el darrer any de residència, ha representat una immillorable manera de culminar la meva formació en Oncologia Mèdica.

Juny 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email