El director gerent de l’ICS explica, en una sessió a l’Hospital Universitari de Bellvitge, el projecte de reformulació de l’entitat

El director gerent de l’Institut Català de la Salut, Dr. Joaquim Casanovas, va mantenir una trobada el passat 7 de maig amb els responsables assistencials i de gestió de la Gerència Territorial Metropolitana Sud a la sala d’actes de l’HUB, per tal d’explicar el projecte de reformulació de l’ICS.

L’objectiu del projecte és donar compliment als principis que fixa la Llei 8/2007, de 30 de juliol, de l’Institut Català de la Salut, aprovada amb el consens de tots els grups parlamentaris i, fins ara, molt parcialment desplegada.

Aquests principis es concreten a fer de l’ICS una empresa pública eficient, sostenible, descentralitzada, que doni la màxima autonomia de gestió als seus centres, que possibiliti la participació i la coresponsabilització dels professionals en la gestió i en la presa de decisions, i que estigui més adaptada al sistema sanitari integrat d’utilització pública de Catalunya.

A llarg termini, el procés es concreta en la creació de 7 entitats filials hospitalàries i unes 15 entitats filials d’atenció primària (cadascuna formada per 20-25 equips d’atenció primària). La titularitat d’aquestes entitats serà de l’ICS, fet que en garanteix la propietat exclusivament pública. Aquestes entitats no podran dur a terme activitat privada. Cada entitat filial tindrà els seus propis òrgans de participació i de govern, del qual l’ICS en formarà part.

La gradualitat és un element fonamental en aquest procés de reformulació. Per això, el Consell d’Administració de l’ICS ha acordat autoritzar l’inici dels tràmits administratius per a la creació de dues entitats filials de l’ICS amb personalitat jurídica pròpia, amb la finalitat que, durant el 2012, es puguin constituir. L’hospital i equips d’atenció primària que iniciaran els projectes demostratius són l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i el conjunt dels 26 equips d’atenció primària de l’ICS a Girona.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email