El Dr. Antoni Andreu, director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut, ha presentat a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge la nova convocatòria d’ajuts en recerca del Pla estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2016-2020. Aquest pla compta amb 20,5 milions d’euros que es destinaran a finançar programes i projectes que compleixin els requisits exigits.

La convocatòria s’obrirà en la segonza quinzena d’aquest mes d’octubre i llavors es posarà en marxa un procediment amb terminis molt ajustats, tal com ha explicat el Dr. Andreu. Una vegada publicada la convocatòria s’hauran de presentar les sol·licituds d’ajuda en un termini màxim de 15 díes. “Som conscients que es tracta d’un termini molt estret, però era la única solució possible per endegar el pla”, ha assegurat. En aquest sentit, el Dr. Andreu va subratllar que una de les finalitats de la jornada era facilitar el màxim d’informació pràctica perquè els professionals comencin a preparar els projectes.

La convocatòria d’aquests ajuts en concurrència competitiva comptarà amb una dotació global de 20,5 milions d’euros per al període 2017-19. Aquesta nova línia s’afegeix així al finançament estructural que es continuarà realitzant als centres de recerca en salut.

Després de respondre les preguntes plantejades des de la sala, va intervenir la responsable de Recerca de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Paula Adam, que va detallar els criteris d’avaluació de les propostes.

Per últim, la responsable de Qualitat del Servei d’Organització de la Subdirecció General d’Organització i Serveis del Departament de Salut, Elena Benito, va explicar el procediment de presentació i tramitació electrònica de les sol·licituds d’ajuts del PERIS 2016-2019.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email