La consellera de Salut, Marina Geli, acompanyada de l’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, i del subgerent de l’HUB, Alfredo García, va presidir el 19 de novembre a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge l’acte de presentació de la Carta del Voluntariat en l’àmbit de la salut. Hospitals i centres sociosanitaris.

Després dels parlaments inaugurals, l’explicació dels continguts de la Carta va anar a càrrec de Sílvia Millat (Hospital Universitari de Bellvitge), Sílvia Penón (Federació Catalana de Voluntariat Social) i Marta Solé (Hospital Universitari de la Vall d’Hebron), que van parlar en nom de tots els membres del grup de treball que han elaborat la Carta al llarg del darrer any, sota els auspicis de la Direcció General de Recursos Sanitaris del Departament de Salut.

Seguidament, van exposar diferents experiències de voluntariat als seus centres José Luis de Sancho (Hospital Universitari de la Vall d’Hebron), Francesc Vilurbina (Parc Hospitalari Sant Joan de Déu), Marisa Ridao (Hospital Universitari de Bellvitge), Helena Mestre (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès) i Anna Garcia (AFANOC).

Van tancar l’acte Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Lluís Gamell, adjunt al gerent territorial de l’ICS Metropolitana Sud, i David Elvira, director general de Recursos Sanitaris.

Podeu accedir a la Carta clicant aquí.

L’objectiu d’aquest document és disposar d’un marc compartit que ajudi a estructurar el voluntariat en l’àmbit de la salut. Es tracta bàsicament de recomanacions per als hospitals i centres sociosanitaris que vulguin incorporar el voluntariat en el seu dia a dia.

La Carta s’estructura en tres blocs diferenciats; en el primer s’exposa quina és la missió, la visió i els valors que orienten els programes de voluntariat en els centres sanitaris. El segon apartat recull els drets i deures dels diferents implicats en el voluntariat als centres. I el tercer bloc es refereix a les condicions bàsiques per garantir l’èxit dels programes de voluntariat.

Des d’aquesta perspectiva, donar suport afectiu i acompanyament als pacients i/o a les famílies, a partir d’una atenció de proximitat amb els pacients i d’una estreta col·laboració amb els professionals, esdevé la raó de ser del voluntariat amb la finalitat d’aconseguir una atenció més humanitzada.

Actualment, l’àmbit de la salut compta amb més d’11.000 voluntaris que exerceixen la seva tasca a través de la Federació Catalana del Voluntariat Social, la Creu Roja, i altres entitats. A més, s’estima que prop de 4.500 persones col·laboren directament a través de les associacions de pacients.

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels centres que, des de fa anys, compten amb aquest ajut fonamental dels voluntaris, principalment en tasques d’acompanyament i de suport social. Aquestes col·laboracions s’organitzen a través de les entitats Azinnia, Associació Espanyola Contra el Càncer, Club de Trasplantats Hepàtics i Cors Nous, amb les quals el nostre centre té establerts convenis o acords de col·laboració.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email