El Consorci Sanitari del Garraf, l’HUB i l'ICO signen dos acords de coordinació de l’atenció mèdica i quirúrgica d’alta especialització

El Consorci Sanitari del Garraf (CSG), l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han signat dos acords per a la coordinació dels fluxos urgents i no urgents de pacients mèdics i quirúrgics complexos que necessiten una atenció altament especialitzada.

L’acte de signatura va tenir lloc el passat 20 de febrer a l’Hospital-Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes. Per part de l’HUB, hi va participar el Dr. Xavier Corbella, gerent territorial de l’Àrea Metropolitana Sud, acompanyat del Dr. Sebastiano Biondo, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva. El Dr. Albert Salazar, director mèdic de l’HUB, i el Dr. Biondo han estat els responsables de consensuar amb els seus homòlegs del CSG la cartera de serveis que oferirà cada centre en cirurgia general i, especialment, en el diagnòstic i el tractament del càncer de recte.

El criteri general dels acords és que el CSG assumirà, com fins ara, tots els processos quirúrgics i mèdics que es poden resoldre en un hospital de referència i derivarà a l’HUB i l’ICO tots aquells pacients que precisin d’una activitat assistencial complexa. En aquests últims casos, els acords detallen els protocols de derivació, definits en base a una anàlisi de la pràctica diària del procés assistencial.

Per part del Consorci Sanitari de Garraf, va signar l’acord el Dr. Josep Lluís Ibáñez, gerent del CSG.
Dins del nou Pla de Salut de Catalunya (2011-2015), una de les línies estratègiques és l’organització del terciarisme, que determina els centres on es donaran les prestacions d’alta complexitat. Amb aquests acords, es genera el compromís que tot el terciarisme que es fa a l’Hospital Universitari de Bellvitge es posa a disposició dels centres del Consorci Sanitari del Garraf, de manera que s’eviten desplaçaments de pacients a altres centres com ara l’Hospital de Sant Pau i l’Hospital Clínic de Barcelona.

Els acords garanteixen que els pacients derivats del Garraf siguin atesos en el mateix interval d’espera que els mateixos pacients de l’HUB i l’ICO. D’aquesta manera, s’assegura la màxima rapidesa en la programació de proves, es reforça la continuïtat assistencial abans i després de la prova o el tractament, i s’evita que els pacients s’hagin de desplaçar per realitzar gestions administratives.

A més, es facilita l’establiment d’una relació més fluida entre els professionals mèdics de les dues institucions a través de professionals d’infermeria gestors de casos per a cada especialitat o per a cada prestació, com, per exemple, en el cas del càncer de recte, que són els referents per al pacient durant el seu tractament. Això significa que algunes proves es podran fer en un centre (per complexitat) o en un altre (per rapidesa), tot evitant duplicitats i escurçant tot el possible el procés diagnòstic i terapèutic.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email