Compareixença d'Antoni Comín al Parlament

Compareixença d'Antoni Comín al Parlament

El conseller de Salut, Antoni Comín, va anunciar dimecres al Parlament que la inversió més important prevista en els pressupostos del Departament de Salut per al 2017 seran els 13 milions d’euros que es destinaran a l’edifici tecnoquirúrgic de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Aquesta inversió servirà principalment per equipar i fer operativa l’àrea quirúrgica de crítics i els gabinets d’exploració.

Comín va dir també que, en els propers tres exercicis, el Departament de Salut invertirà el total de 40 milions d’euros necessaris per al ple funcionament del nou edifici.

El conseller de Salut va fer aquest anunci en la sessió de la Comissió de Salut sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2017. Comín va presentar un projecte de pressupost global de 8.876 milions d’euros. Les inversions en centres de l’ICS –on s’inclouen les partides per a l’Hospital de Viladecans i l’ Atenció Primària Costa de Ponent– creixen en conjunt un 47% en relació amb l’exercici anterior. Els comptes de Salut van superar el tràmit de les esmenes a la totalitat presentades pels grups de C’s, CSQEP, PSC i del PPC.

Tant la Gerència Territorial Metropolitana Sud com la Direcció de l’Hospital de Bellvitge volen expressar la seva satisfacció per l’anunci d’aquestes inversions, que permetran que els professionals de l’Hospital de Bellvitge i de tot el territori puguin portar a terme la seva tasca assistencial amb més recursos i oferir una millor atenció al ciutadà.

Davant d’aquesta important aposta del Departament de Salut, l’equip directiu se sent molt reconegut i manifesta el seu compromís per tirar endavant amb la màxima celeritat i amb la codecisió dels professionals els projectes als quals va destinada la inversió.

A banda dels 13 milions del pressupost de Salut, l’Hospital de Bellvitge també rebrà 3,6 milions per al nou edifici tecnoquirúrgic provinents del pressupost del CatSalut-ICS.

20 de gener de 2017

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email