El Comitè de Nutrició Clínica publica la Guia d’utilització de la Nutrició Artificial 2013 revisada i actualitzada

El Comitè de Nutrició Clínica ha publicat la Guia d’utilització de la Nutrició Artificial 2013 revisada i actualitzada. Aquesta guia pretén facilitar l’avaluació de l’estat nutricional i dels requeriments energeticoproteics que necessita el pacient, la indicació i via de suport nutricional més adient a cada patologia o situació, la selecció de les fórmules nutricionals per nutrició enteral, parenteral i per suplementació oral, així com les cures i controls que cal establir per assegurar una adequada nutrició.

La seva finalitat és que sigui útil en la pràctica clínica diària per avaluar l’estat nutricional dels pacients i, sobretot, per detectar aquells que presenten o poden presentar algun risc de desnutrició. Al mateix temps ha de permetre vetllar perquè tots els pacients ingressats rebin el suport nutricional més adient a les seves necessitats.

El Comitè de Nutrició Clínica està integrat per facultatius dels serveis d’Endocrinologia i Nutrició, Farmàcia, Medicina Intensiva, Cirurgia General i Digestiva, Anestesiologia i Reanimació, Otorinolaringologia, la infermera clínica de Nutrició Parenteral, la infermera gestora del Servei de Farmàcia, la coordinadora de la Unitat de Dietètica i Nutrició i un facultatiu representant del Comitè de Nutrició de l’ICO de L’Hospitalet de Llobregat.

Aquesta guia s’ha enviat a tots els facultatius en format butxaca a través del cap de servei i a tots/totes els/les responsables d’infermeria de les Unitats d’Hospitalització.

Podeu accedir a la Guia clicant aquí (intranet).

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email