El Comitè de Neurocrítics de l’HUB ha publicat el Protocol de tractament de l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA)

El Comitè de Neurocrítics de l’HUB, integrat per facultatius dels serveis de Neurologia, Neurocirurgia, Medicina Intensiva, Radiodiagnòstic, i Anestesiologia i Reanimació, ha elaborat el Protocol d’actuació en l’hemorràgia subaracnoïdal (HSA): diagnòstic i tractament. Aquest document, editat en format digital per l’Àrea de Comunicació i Audiovisuals, ja es troba accessible a la intranet de l’Hospital.

L’hemorràgia subaracnoïdal és un tipus d’hemorràgia cerebral que precisa un diagnòstic i un tractament urgents i acurats, donada l’alta mortalitat associada. Cal un abordatge multidisciplinari, a més d’un ús de tecnologies i tècniques molt complexes i en constant canvi. L’Hospital Universitari de Bellvitge, com a hospital terciari, és un referent en el tractament d’aquesta patologia en el seu territori.

En aquest protocol, es resumeixen les recomanacions i els criteris d’actuació en relació amb aquesta patologia que han establert els diferents professionals que formen part del Comitè de Neurocrítics de l’Hospital.

S’hi descriuen la clínica en l’hemorràgia subaracnoïdal, les tècniques diagnòstiques recomanades i disponibles, les opcions de tractament, el protocol de cures postractament i els tractament de possibles complicacions.

Febrer 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email