El Comitè de Direcció ampliat de la GTMS es reuneix per analitzar i debatre els objectius estratègics per al 2012

El passat 20 de març, es va reunir el Comitè de Direcció ampliat de la Gerència Territorial ICS Metropolitana Sud (GTMS) a l’edifici Can Riera de l’Hospitalet de Llobregat, per tal de presentar i debatre els objectius estratègics per al 2012.

Va assistir i va intervenir en la trobada la Sra. Carme Esteve, gerent d’Àmbit Territorial Metropolità de la Regió Sanitària de Barcelona, acompanyada del Sr. Daniel Fernández i del Sr. Joan Parellada, directors de sector de la Regió Sanitària en l’àrea d’influència de la GTMS.

La presentació dels objectius i perspectives globals va anar a càrrec del Dr. Xavier Corbella, director gerent de la GTMS. Les principals línies i accions estratègiques de l’àmbit assistencial van ser presentades pel Dr. Albert Salazar, director assistencial territorial; la Dra. Carme Riera, directora d’Atenció Primària Costa de Ponent; el Dr. Javier Tapia, subdirector mèdic de l’Hospital de Viladecans, i la Dra. Cristina Capdevila, subdirectora mèdica de l’HUB.

Les accions i els projectes de les àrees de suport van ser presentats pels responsables territorials: Dr. Miquel Fernández Castañer, cap de la Secretaria Tècnica; Dr. Lluís Murgui, director de Sistemes d’Informació; Sra. Montse Castilla, directora de Recursos Humans; Sr. José Luis Nin, director economicofinancer; i Dr. Guillermo Bardají, director de Serveis Generals i Projectes.

Les línies estratègiques definides per l’actual Direcció des del 2007 –simplicitat organitzativa, autonomia i transparència de gestió, integració territorial, rigor pressupostari i diàleg– es traslladaran, aquest 2012, a un seguit d’iniciatives en tots els àmbits, entre les quals la concreció del Projecte Delta Assistencial, que preveu la integració dels serveis assistencials de l’HUB i l’HV i de l’atenció primària de l’àrea el Delta del Llobregat.

També es posaran en marxa importants projectes assistencials en l’àmbit del terciarisme, de les unitats funcionals, de la llista d’espera quirúrgica, de l’atenció a la cronicitat, o de les rutes assistencials, entre d’altres. Així mateix, s’impulsarà l’equipament del nou bloc tecnoquirúrgic de l’HUB (Fase II), continuarà la unificació de processos i infraestructures dels serveis informàtics, i s’introduiran novetats i millores en recursos humans, gestió econòmica, i enginyeria i obres, entre d’altres iniciatives.

Abril 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email