El Comitè d’Antibiòtics de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat una nova edició del quadríptic Política d’antibiòtics, amb informació actualitzada corresponent a l’any 2011. El document es distribuirà entre els professionals implicats i també es pot consultar a través de la Intranet.

El Comitè d’Antibiòtics elabora una nova edició del document Política d’antibiòtics

Es tracta d’un guia que proporciona informació dirigida a millorar la teràpia de les infeccions i a aconseguir la prescripció més adequada, amb el resultat d’una major efectivitat, reducció de les complicacions i de la mortalitat, disminució de les resistències, i augment de la disponibilitat de fàrmacs.

Igual que d’altres guies editades per l’Hospital, es presenta en un format de petit fullet desplegable i en un suport de paper altament resistent, a fi que pugui ser portat a la butxaca i fàcilment consultat.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email