El Comitè Assistencial de l’HUB ha publicat el document ‘Accions i projectes assistencials 2011’

Tal com ha anat fent els darrers anys, aquest mes el Comitè Assistencial de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha publicat el document Accions i projectes assistencials 2011, en què es resumeixen les accions principals portades a terme durant el darrer exercici en l’àmbit assistencial, tant en el nostre centre com en el conjunt de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS. El document es pot consultar a la web de l’Hospital, o clicant aquí.

Durant el 2011, s’ha realitzat un ampli ventall d’activitats amb molts bons resultats que tenen encara més valor tenint en compte el context d’ajustament pressupostari en què s’han produït. El reconeixement a aquesta tasca s’ha plasmat en guardons com ara el premi TOP 20 d’excel·lència en gestió hospitalària global, atorgat per tercer any consecutiu, i també el TOP 20 en l’àrea clínica de les malalties respiratòries.

L’impuls donat a l’orientació cap al territori s’ha plasmat amb la posada en marxa de la Direcció Assistencial Territorial dins de la Gerència Metropolitana Sud. Com a exemples rellevants concrets, es poden esmentar les rutes assistencials, les interconsultes en línia, el Servei de Diagnòstic per la Imatge, o els projectes de ressonància magnètica i de laboratori clínic territorials.
Per al nostre hospital, ha estat un exercici de consolidació de l’activitat terciària, amb una decidida aposta per continuar amb els projectes que engloben activitat d’alta especialització i complexitat vinculats a la innovació tecnològica i relacionats també amb models d’innovació en organització assistencial i aliances hospitalàries. Cal remarcar, com a exemples en aquest àmbit, els bons resultats del Codi infart i del Codi ictus, i dels programes de Neurologia Funcional, Cirurgia Robòtica i Trasplantament d’Òrgans.

Per la seva repercussió assistencial, tant dins del nostre centre com en l’àmbit territorial, cal destacar també els acords de terciarisme amb altres hospitals de la nostra àrea d’influència, la construcció del nou Laboratori d’Hemodinàmica cardíaca i la implantació dels sistemes de gestió de cures infermeres (Gacela) i de gestió farmacèutica (Silicon) dins del context del desenvolupament del projecte ARGOS.

Maig 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email