El Comitè Assistencial de l’Hospital Universitari de Bellvitge, format per les direccions i subdireccions mèdiques i d’infermeria, ha elaborat el document Accions i projectes de gestió assistencial 2010, on queden reflectides les principals activitats impulsades en l’àmbit assistencial durant el passat exercici, i realitzades amb el suport de la resta de direccions. El document ha estat editat, en format digital, per l’Área de Comunicació i Audiovisuals, i es pot consultar tant a la Intranet com a la web de l’Hospital.

El Comitè Assistencial de l’HUB ha elaborat el document ‘Accions i projectes de gestió assistencial 2010’

En prop de 800 pàgines, recull les diferents accions d’integració territorial, de gestió clínica i sistemes d’organització assistencial, de gestió de professionals, i de qualitat i seguretat clínica realitzades durant el 2010. Així mateix, es complementa amb 33 annexos que ofereixen documentació més detallada d’alguns projectes.

Per la seva repercussió assistencial tant dins del nostre Centre com a nivell territorial, destaquen la consolidació del Codi Infart, la posada en marxa del Centre Terciari d’Ictus, el programa del pacient expert en insuficiència cardíaca, i els acords de terciarisme amb altres hospitals del territori, que inclouen el conveni de la cirurgia del càncer de recte i el conveni entre l’HUB i el CSI per la coordinació territorial del programa de generació i donació d’òrgans.

Dins de la línia estratègica de terciarisme i innovació tecnològica, destaquen la consolidació del programa de trasplantament renal de viu, la neurocirurgia funcional, la cirurgia robòtica i l’adquisició d’una nova gammacàmera.

En l’àmbit organitzatiu, destaquen el desplegament del model organitzatiu d’infermeria i del model de Direcció Clínica, amb la constitució de l’àrea de malalties digestives, l’àrea de malalties del cor i del laboratori clínic, la remodelació de l’àrea de neurocrítics, i la creació de noves unitats funcionals, com han estat la unitat de malaltia inflamatòria intestinal, la unitat de demències, la unitat neurovascular i la unitat de fibromiàlgia.

També en aquest àmbit, cal mencionar l’inici de l’hospital de dia de diabetis, l’obertura d’una nova unitat de curta estada quirúrgica a l’àrea de cap i coll, la consolidació del projecte de gestió centralitzada de la llista d’espera quirúrgica, i l’execució dels canvis en la gestió administrativa de l’àrea ambulatòria.

En la gestió de professionals, s’han continuat afavorint les convocatòries de places tant d’infermeria com de facultatius.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email