El 90% dels malalts amb MPOC severa pateixen disfunció diastòlica del ventricle esquerre

El 90% de pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica severa (FEV1 entre 30% i 50%) pateixen disfunció diastòlica del ventricle esquerre, segons ha descobert una investigació de l’Hospital Universitari de Bellvitge publicada a PloS ONE amb el títol High Prevalence of Left Ventricle Diastolic Dysfunction in Severe COPD Associated with A Low Exercise Capacity: A Cross-Sectional Study, i que té com a primera firmant la Dra. Marta López, del Servei de Pneumologia.

A més d’establir la prevalença d’aquest problema cardíac en malalts amb MPOC severa, un altre dels objectius de l’estudi era detectar si aquesta disfunció diastòlica influeix en la tolerància a l’esforç, mesurada mitjançant la distància caminada en el test de la marxa del 6 minuts (6MWT). En aquest sentit, els resultats van demostrar que, efectivament, un major grau de disfunció diastòlica es correspon a una menor tolerància a l’esforç.

Tot i que no era l’objectiu principal de l’estudi, també es van analitzar paràmetres que poguessin donar informació sobre les causes d’aquesta alta prevalença de disfunció diastòlica en aquests malalts. Segons els resultats analitzats, la hiperinflació pulmonar present en aquests pacients pot explicar-ho en part, com suggereixen altres estudis publicats en els darrers anys, però no seria l’única causa. La hipertensió pulmonar, la hipoxèmia i la inflamació característica de la malaltia podrien ser causes concomitants. En aquest estudi, s’ha detectat una relació entre la disfunció diastòlica i els nivells d’oxigen, suggerint que la hipoxèmia pot tenir un rol concomitant en la seva patogènesi.

L’estudi va consistir en la realització de proves funcionals respiratòries, 6MWT, ecocardiograma Doppler i anàlisis a 106 pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica severa visitats consecutivament a la consulta monogràfica de MPOC de l’Hospital Universitari de Bellvitge, excloent-ne 33 per malaltia cardíaca prèvia (causa coneguda de disfunció diastòlica).

La investigació de la relació entre MPOC i alteracions cardiovasculars és una de les línies de recerca de la Direcció Clínica de Malalties Respiratòries, que desenvolupa en col·laboració amb la Direcció Clínica de Malalties del Cor. En concret, aquest estudi es fruit del treball col·laboratiu multidisciplinari entre investigadors d’ambdues direccions clíniques.

Podeu accedir a l’abstract clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email