El 80% de les al·lèrgies al pol·len es curen definitivament amb la immunoteràpia específica

A Catalunya, del milió i mig de persones que pateixen alguna malaltia al·lèrgica, el 40% es provocada per pòl·lens, nombre que es preveu que augmenti en els pròxims anys. La tendència mostra que els símptomes d’aquest tipus d’afecció ja no es limiten als mesos de maig i juny, sinó que poden començar al febrer i durar fins acabar l’estiu. A més, en algunes zones, el 90% de pacients són al·lèrgics a diversos pòl·lens, no només a un, fet que fa més necessari un tractament particular com és la immunoteràpia al·lergen específica.

“El tractament consisteix en aplicar vacunes específiques per a cada pacient, aconseguint induir tolerància front els al·lèrgens i així modificar el curs natural de la malaltia per arribar a una cura definitiva en més del 80% dels casos”, explica la Dra. Mercè Corominas, al·lergòloga de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). La immunoteràpia al·lergen específica fa que el sistema immunitari que es troba en unes condicions alterades torni a les seves condicions normals, modulant les cèl·lules inflamatòries que participen en la reacció al·lèrgica.

Un diagnòstic etiològic correcte és fonamental alhora de prescriure el tractament immunològic personalitzat. “A la Unitat d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge es realitza una història clínica detallada que es complementa amb proves cutànies i, en determinats casos, amb anàlisis moleculars, per tal d’arribar a un diagnòstic precís. A partir d’aquí, s’inicia el tractament amb les vacunes, que pot tenir una durada de 3 a 5 anys”, especifica la Dra. Corominas.

Les malalties al·lèrgiques tenen un fort impacte en la demanda de recursos sanitaris, ja que produeixen despeses sanitàries elevades en visites a urgències, hospitalitzacions i fàrmacs, en especial quan els pacients no són diagnosticats i tractats de manera adequada. La immunoteràpia redueix a llarg termini un 40% les despeses en serveis mèdics i un 30% l’ús de fàrmacs per l’alleujament simptomàtic, segons dades de la Societat Espanyola d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC). Els costos socials i familiars també són elevats, atès que motiven pèrdues d’hores de treball i absentisme escolar i laboral.

L’Hospital Universitari de Bellvitge compta amb una gran experiència en el tractament de les malalties al·lèrgiques amb immunoteràpia específica, aplicant pràctiques terapèutiques personalitzades en funció dels símptomes i la gravetat de la malaltia, com ara l’anomenada “pauta cluster”, una pauta de vacunació per a pacients que necessiten amb rapidesa arribar a una dosi exacta de manteniment. A l’hospital es realitzen assajos clínics per desenvolupar noves teràpies antial·lèrgiques. Els professionals de la Unitat d’Al·lergologia participen també en estudis multicèntrics europeus que avaluen l’eficàcia i seguretat d’aquests  tractaments i investiguen els mecanismes immunitaris de les reaccions al·lèrgiques.

Segons l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, els tipus de pol·len més abundants a l’atmosfera de Catalunya, i que més poden afectar als pacients al·lèrgics, són les cupressàcies (23%), el plàtan d’ombra (10%), la parietària (6%), l’olivera (5%), les gramínies (4%) i les quenopodiàcies (3%). Les malalties al·lèrgiques s’han duplicat en els últims 15 anys en el països desenvolupats, arribant a afectar el 25% de la població i es preveu que en dues dècades pugui arribar al 50%. Aquest increment és més notable en la població pediàtrica, sent l’asma la malaltia crònica més prevalent al llarg de la infància i l’adolescència.

A més, pacients al·lèrgics al pol·len poden presentar sensibilització a altres substàncies, com ara a alguns aliments. “En molts casos, es diagnostica una malaltia al·lèrgica al pol·len quan la persona ve a l’hospital pensant que té al·lèrgia a un determinat aliment”, indica la Dra. Corominas. Aliments i pòl·lens comparteixen algunes de les proteïnes causants de les malalties al·lèrgiques, fent encara més important un diagnòstic integral en aquest tipus de patologies.

L’al·lèrgia és una reacció immunològica anòmala de l’organisme contra substàncies externes (al·lèrgens) introduïdes per inhalació (àcars, pol·lens, epitelis, fongs, làtex, etc.), ingestió (aliments, fàrmacs), injecció (fàrmacs, picada d’insectes) o contacte amb pell (fàrmacs, productes químics, etc.). L’al·lèrgia més freqüent és la respiratòria i les malalties que provoca són la rinoconjuntivitis i l’asma. En el nostre entorn, són produïdes principalment per àcars de la pols domèstica i pels pol·lens (parietària, plataner, gramínies, xiprer i olivera, entre d’altres).

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS) i és un dels 5 grans hospitals universitaris de Catalunya, registrant 30.700 altes anuals, de les quals el 34,9% són d’alta complexitat. És l’hospital de referència terciària per a tot l’eix Sud de Catalunya fins a les Terres de l’Ebre, la qual cosa significa una cobertura assistencial per a més de 2 milions d’habitants. Ha estat TOP 20 en el rànquing dels millors hospitals de l’Estat de forma consecutiva en els últims quatre anys.

Març 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email