El 75% de les diverticulitis que es consulten a urgències poden tractar-se a domicili de forma segura

Els diverticles són com petites hèrnies (bosses) de la mateixa paret de l’intestí que, majoritàriament, es troben a l’intestí gros (còlon). Quan aquestes s’inflamen s’anomena diverticulitis, i pot ser des d’un grau lleu fins a molt greu. Una dieta pobra en fibra, l’alteració de l’estructura de la paret, la hiperpressió dins de l’intestí o factors predisponents del mateix pacient són algunes de les causes més freqüents d’aquesta malaltia.

L’estudi, recentment publicat a la prestigiosa revista científica americanaAnnals of Surgery, demostra que el tractament domiciliari supervisat dels pacients amb diverticulitis aguda de colon significa un estalvi important per al sistema sanitari sense repercutir negativament en la qualitat de vida de les persones que la pateixen. “Els resultats de l’estudi evidencien que el tractament ambulatori de la diverticulitis aguda sense complicacions és segur i eficaç en pacients que no presenten comorbiditats, immunosupressió, deteriorament cognitiu, social o psiquiàtric o intolerància a la ingesta de medicaments per via oral”, explica el Dr. Sebastiano Biondo, Cap de Servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge i autor i coordinador de l’estudi. El projecte s’ha fet comptant amb la col·laboració d’altres quatre centres hospitalaris espanyols de reconegut prestigi en el tractament de la patologia colorectal (Hospitals Vall d’Hebron de Barcelona, Josep Trueta de Girona, Virgen del Camino de Pamplona i Clínic Universitari de València).

Fins ara, la gestió habitual d’aquesta patologia es feia a través de l’ingrés a l’hospital en gairebé la totalitat dels casos i en la gran majoria dels centres hospitalaris. Cal destacar que un 70-75% de tots els pacients que són atesos a Urgències per diverticulitis presenten diverticulitis no complicada. A l’Hospital de Bellvitge, en els últims 5 anys, s’han ingressat uns 350 pacients amb diverticulitis aguda tractada només amb tractament mèdic. Aquestes xifres extrapolades a tot l’àmbit sanitari autonòmic i nacional representarien un important estalvi econòmic sense alterar la qualitat assistencial. Considerant que al voltant del 70% d’aquests pacients podria ser tractat a domicili amb la mateixa seguretat i eficàcia, l’estalvi seria de 250.000€.

En els criteris de valoració de l’estudi es van incloure l’avaluació de la qualitat de vida i els costos d’aquesta. El total estalviat per episodi inclou tot el procés mèdic i els antibiòtics administrats en l’alta del pacient. “Aquesta alternativa terapèutica permet reduir en un 67% els costos d’hospitalització, cosa que aplicant les tarifes del nostre sistema de salut, representa un estalvi de 1.125€ per pacient. Un estalvi molt significatiu ja que no va en detriment ni de la seguretat ni de la qualitat de vida del pacient”, assegura el Dr. Biondo. Aquest és el primer estudi aleatoritzat publicat a nivell internacional, cosa que permet establir les bases per a una modificació del tractament en casos específics d’aquesta patologia tant prevalent en el nostre país i constitueix una sòlida base d’evidència científica que dóna suport a les decisions mèdiques i confiança als pacients sobre les noves alternatives terapèutiques.

Els resultats de l’estudi posen en relleu la necessitat d’un canvi de protocol en el tractament d’aquesta malaltia, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficàcia. El tractament ambulatori amb antibiòtics per via oral i la dieta resulta igual d’efectiu que l’hospitalització amb tractament endovenós. “L’estudi contribueix a crear un alt nivell d’evidència específica que ajuda en la presa de decisions en la gestió de la diverticulitis aguda. L’Hospital Universitari de Bellvitge ja ha modificat el protocol d’actuació davant d’aquest tipus de pacients, reservant l’ingrés hospitalari només per als malats amb criteris de gravetat”, especifica el Dr. Biondo.

En les últimes dècades la malaltia diverticular de colon s’ha convertit en un problema comú amb una freqüència similar tant en homes com en dones. En els països occidentals es considerada la cinquena malaltia gastrointestinal més important en termes de costos sanitaris directes i indirectes. Aquest estudi multicèntric, finançat pel Fons d’Investigacions Sanitàries (FIS), va incloure 132 pacients majors de 18 anys amb diverticulitis aguda no complicada. Durant l’estudi tots els pacients van rebre informació detallada per escrit sobre el diagnòstic realitzat i el tractament a seguir i es va facilitar un número de telèfon per a consultes d’emergència. Així mateix, el tractament es va complementar amb unes recomanacions alimentàries i amb el seguiment telefònic diari, tant dels pacients hospitalitzats com dels pacients amb tractament domiciliari.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email