• Millorar la formació sobre els trastorns de l’espectre autista en metges de primària i psiquiatres permet fer un diagnòstic més acurat de la malaltia.
  • El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat capdavanter a detectar pacients adults amb trastorns de l’espectre autista i en l’actualitat presenta una prevalença del 2-3% del total de visites anuals.
  • Els símptomes de la síndrome d’Asperger, un tipus de trastorn de l’espectre autista sense discapacitat intel·lectual i amb un desenvolupament lingüístic i social aparentment normal, dificulten el diagnòstic de la malaltia.
  • El tractament de l’autisme en persones adultes es focalitza en la reeducació per reinserir els pacients en la societat i en el món laboral.

Els trastorns de l’espectre autista (TEA) són disfuncions neurològiques cròniques amb base genètica que es manifesten en els primers anys de vida i generen dificultats en la interacció social i la comunicació, com també una falta de flexibilitat en el raonament i el comportament. Els primers símptomes apareixen abans dels tres anys, però en alguns casos aquests signes passen desapercebuts per a la família i/o el pediatre.

“Quan la persona amb autisme presenta un desenvolupament lingüístic aparentment normal i no té discapacitat intel·lectual, el seu diagnòstic es fa més difícil. A més, com a conseqüència de la seva base genètica, sovint els familiars presenten també alguns trets autistes i no perceben les conductes atípiques, per això no visiten un metge”, explica la Dra. Maria del Pino Alonso, psiquiatra del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Així, les persones amb aquest tipus d’autisme anomenat síndrome d’Asperger poden estar molts anys sense ser diagnosticats o pensar que tenen trastorn obsessivocompulsiu (TOC), ja que una de les característiques d’aquesta síndrome és la rigidesa comportamental i cognitiva i els interessos restringits.

En aquest sentit, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat capdavanter a detectar pacients adults amb TEA, concretament el 2-3% de les visites anuals del Servei de Psiquiatria pateix aquest trastorn i un 10% dels que arriben amb aparents símptomes obsessivocompulsius tenen en realitat síndrome d’Asperger. “La contínua investigació dels trastorns de l’espectre autista ens ha permès prendre consciència que hi ha formes d’autisme que no són tan evidents i poden ser confoses amb altres trastorns, com ara el trastorn esquizoide de la personalitat, la psicosi inespecífica i el TOC”, indica la Dra. Alonso. En els darrers anys es treballa per millorar la formació en aquest tipus de patologies per part dels metges de primària i psiquiatres d’adults.

Un cop realitzat el diagnòstic acurat del tipus de TEA, la fase inicial del tractament en adults passa per la psicoeducació de la malaltia. “El malalt i els familiars han de ser informats d’una malaltia que desconeixien però que estava present des que el pacient va néixer. Per això, les primeres visites es centren en la comprensió i assimilació del trastorn, cosa difícil per la inflexibilitat al canvi d’aquest tipus de persones”, explica la Dra. Amaia Hervás, psiquiatra  especialista en psiquiatria infantil, d’adolescents i d’adults en l’àrea de l’autisme de l’Hospital Sant Joan de Déu, on són derivats els pacients diagnosticats a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’autisme és un trastorn sense cura que requereix un maneig constant. L’objectiu principal del tractament en persones adultes és pal·liar les mancances que han tingut durant la seva vida fins a ser diagnosticades. Així, els pacients segueixen programes educatius per a la seva integració social. “Promovem la comunicació i les habilitats socials, així com intentem reduir els comportaments inadaptats. Els adults amb autisme són persones que han estat aïllades de la societat durant molts anys, per això es fan sessions grupals i sortides externes”, explica la Dra. Hervás.

Un altre aspecte important del tractament és recuperar la formació professional que no han rebut a causa del seu dèficit comunicatiu, i d’aquesta manera reinserir-los en el món laboral. En aquest punt, les diferents associacions relacionades amb trastorns de l’espectre autista juguen un paper fonamental com a nexe entre els pacients i les empreses.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email