El Dr. Sebastià Videla es va incorporar el passat mes d’octubre al Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge i a l’IDIBELL amb el projecte d’impulsar i liderar en el nostre centre la Unitat de Suport a la Recerca de l’HUB. Aquesta Unitat donarà suport a als investigadors en l’execució dels assaigs clínics (pel que fa al dia a dia de les activitats pròpies de la recerca clínica) i oferirà suport metodològic, estadístic i regulatori a la recerca clínica en general.

Sebastià Videla

Sebastià Videla

El Dr. Sebastià Videla és farmacòleg clínic, doctor en Medicina i professor associat de Medicina de la UPF. Porta més de 25 anys dedicat a la recerca, tant en assajos clínics com en el desenvolupament de fàrmacs, i estudis epidemiològics. És autor de més de 130 publicacions en revistes indexades, editor de 3 llibres, i ha obtingut 12 premis de recerca.

El Dr. Videla assegura que “els hospitals d’excel·lència són els que fan recerca clínica”. L’Hospital Universitari de Bellvitge, explica, és un centre en què es porta a terme molta recerca de qualitat, però que alhora té un gran potencial per continuar avançant en aquest àmbit. “A l’hospital –destaca– hi ha professionals clínics molt vàlids que no s’han pogut llançar a la recerca per falta d’estructures de suport o per manca de temps a causa de la pressió assistencial”.

L’objectiu de la futura Unitat de Suport a la Recerca serà oferir una resposta a aquestes necessitats. Es construirà a la zona del nivell 1 de les antigues Urgències i disposarà d’espais per a l’execució d’assajos i espais de treball i reunions, entre d’altres dependències. La seva organització professional tindrà com a figura clau els study-coordinators, professionals especialitzats en la recerca.

Des de la Unitat es donarà suport als requeriments a nivell de gestió dels assajos clínics, una activitat que pot arribar a ocupar el 80% del temps de l’investigador. S’oferirà assessorament científic i regulatori als equips investigadors i se’ls facilitaran espais per al seguiment dels pacients inclosos als estudis. Aquest suport aportarà tota mena d’intangibles, destaca el Dr. Videla, des de fer pensar a un investigador si una aportació científica és patentable abans de la seva publicació, fins a assessorar-lo pel que fa a normatives legals o a impulsar subestudis derivats que aportin coneixement de la fisiopatologia de la malaltia. També tindrà el paper fonamental d’exercir de punt de trobada de diferents grups de recerca de l’hospital que poden tenir camps de treball i interessos coincidents.

El Dr. Sebastià Videla destaca que està demostrat que les Unitats de Suport a la Recerca incrementen la quantitat i la qualitat de la investigació que es fa en un centre, tant a nivell d’assajos clínics com d’estudis epidemiològics. Aquesta unitat neix amb l’objectiu de ser un lloc de referència per als investigadors de l’HUB i de l’Àrea Metropolitana Sud que volen fer recerca i pretén prestar servei per facilitar una recerca de qualitat en molts aspectes. Segons conclou, “aquesta unitat acompanyarà l’investigador i aportarà un plus al centre perquè la nostra recerca sigui de referència”.

26 de gener de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email