Diario Médico atorga un dels premis Mejores Ideas a un estudi liderat per la Dra. Berta Ortiga

Demostrar el cost-efectivitat de la gestió centralitzada del bloc quirúrgic i de la llista d’espera en la planificació de la demanda i en la reducció del temps d’espera és l’objectiu principal de l’estudi L’hospital eficient: planificació de la demanda mitjançant la gestió centralitzada de la llista d’espera i del bloc quirúrgic, liderat per la Dra. B. Ortiga, subgerent de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

L’esmentat estudi ha estat englobat en el llistat de “Les millors idees de la Sanitat 2012”, elaborat per Diario Médico, en el qual es premien les iniciatives més innovadores de l’any implementades en l’àmbit de la medicina i la sanitat espanyoles.

L’estudi revela algunes de les mesures que s’han d’implementar per aconseguir “l’hospital eficient”. Aquestes recauen en la priorització de la llista d’espera, ja que determina una reducció significativa en els temps d’espera en la patologia oncològica, i en la planificació de la demanda del pacient programat quirúrgic per disminuir les reprogramacions 24 hores abans de l’ingrés hospitalari. També, és important la centralització de l’àrea administrativa de programació quirúrgica perquè permet reduir personal i reubicar-lo en àrees de major necessitat. Les conclusions de l’estudi confirmen que les mesures implementades demostren ser cost-efectives i segures.

La gestió àgil de la llista d’espera de procediments amb risc vital és la preocupació principal de qualsevol direcció. La planificació de la demanda d’hospitalització evita cancel·lacions d’última hora per manca de llit i la pèrdua del recurs quirúrgic.

Desembre 2012

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email