Creació del Grup de Recerca Infermera (GRIN) a l’IDIBELL

El 27 de maig del 2013, es va constituir formalment el Grup de Recerca Infermera (GRIN) a l’IDIBELL. La proposta de crear un grup de recerca en prestació i gestió de cures infermeres sorgeix de la necessitat d’articular i canalitzar progressivament les iniciatives i els projectes d’investigació d’aquest col·lectiu.
 
Els grups de recerca transversals són un complement a les grans àrees d’investigació. En molts països anglosaxons, la recerca infermera és una realitat des de fa anys. Al nostre país, on portem un retard considerable en aquest sentit, el desplegament dels programes de doctorat en biomedicina i en ciències infermeres fa necessari articular de manera adequada un espai per a la investigació en cures infermeres en cada institut de recerca.
 
El GRIN està format per diversos professionals infermers de les institucions del Campus de Bellvitge: l’ICO, la UB i l’HUB. Diversos membres del grup són doctors i d’altres estan desenvolupant el seu projecte de tesi.
 
Les principals línies de recerca del GRIN són:
 

  • Metodologia per a la pràctica clínica i desenvolupament teòric i ètic de l’atenció infermera.
  • Promoció de la salut i l’autonomia de pacients i cuidadors.
  • Innovacions i sistemes d’informació tecnològics en salut.
  • Gestió de cures i resultats clínics sensibles a la pràctica infermera.
  • Prestació de cures a poblacions vulnerables i prevenció de complicacions.

Comments are closed.

Home | eHub | Email