La Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca (UFIC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge es va crear al gener de 2008 com a forma d’oferir al pacient una atenció més especialitzada, integral i contínua.

Des de llavors, ha portat a terme diverses iniciatives de coordinació amb els professionals i dispositius de l’atenció primària, especialment de l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, municipis als quals pertanyen els pacients assignats a aquesta unitat.

També ha col·laborat amb l’Hospital de Viladecans, que precisament aquests dies posa en marxa la seva pròpia Unitat d’Insuficiència Cardíaca, i a la qual la UFIC de Bellvitge dóna suport en els casos més complexos.

L’equip assistencial de la UFIC de Bellvitge està format per dues infermeres, una d’elles centrada en la rehabilitació cardíaca i quatre metges, tres d’ells cardiòlegs i un internista especialitzat en geriatria.

Els principals valors afegits que aporta una unitat d’aquest tipus són l’atenció d’uns professionals molt especialitzats en tots els aspectes de la patologia, l’educació intensiva precoç, la promoció de l’autocura, el monitoratge per via telefònica, una acurada revisió de la medicació i la continuïtat amb l’atenció primària.

Els resultats del primer any de funcionament de la UFIC de Bellvitge, en què va realitzar 1.459 actuacions clíniques, reflecteixen una disminució significativa dels malalts atesos a urgències i dels ingressos hospitalaris per descompensacions o complicacions, en la línia dels beneficis esperats per l’experiència d’altres unitats d’insuficiència cardíaca.

Pel que fa a la integració amb l’atenció primària, la UFIC de Bellvitge ha consolidat principalment la coordinació amb els equips d’atenció primària del Prat de Llobregat. Inicialment va fer una presentació de la unitat als tres centres d’atenció primària de la localitat, i a continuació van crear, conjuntament amb els professionals d’aquests centres, el circuit de derivació a l’Hospital a través del cardiòleg del Prat, circuit que ja es troba en ple funcionament.

També en el marc de la creació d’aquest circuit, el gestor de casos del Prat va realitzat una formació d’una setmana amb la infermera de la UFIC, Magda Nebot.

A nivell de l’Hospitalet de Llobregat, es va realitzar la formació teòrica de 14 gestores de casos de les àrees bàsiques de salut, i un metge de família de l’Hospitalet va fer una rotació d’un mes a l’HUB per convertir-se en el referent d’insuficiència cardíaca de la zona. S’han establert també contactes per a la integració de la UFIC de Bellvitge amb l’atenció primària d’aquesta localitat, si bé aquest procés encara resta pendent de concretar-se.

A més, una infermera de l’EAP Gavarra de Cornellà i un metge de família d’aquesta localitat han fet estades a la UFIC de Bellvitge per formar-se com a referents en insuficiència cardíaca.

L’objectiu final de totes aquestes iniciatives és oferir una millor assistència als afectats per una de les patologies més prevalents i invalidants a casa nostra i també una de les que més es poden beneficiar d’una atenció propera i contínua dels serveis sanitaris.

Hospital de Bellvitge :: eHUB :: Unitat Funcional d’Insuficiència Cardíaca de Bellvitge

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email