Consells per evitar les plagues d’insectes i de petits animals

Amb l’arribada de l’estiu i la calor augmenta la possibilitat que hi hagi plagues d’insectes i d’altres petits animals.

S’entén per plaga el conjunt d’organismes vius que, per la seva abundància i les seves característiques, poden ocasionar problemes sanitaris, molèsties o perjudicis.

La Direcció de Serveis Generals i Projectes de l’Hospital Universitari de Bellvitge ens dóna un seguit de mesures per evitar que els animals trobin hàbitats adequats on reproduir-se ràpidament a l’hospital.

Mosquits

Els mosquits són normalment els insectes que més proliferen. Els ous i les larves evolucionen en masses d’aigua estancada i, per aquest motiu, cal prendre les mesures següents:

  • Buideu els recipients que acumulin aigua.
  • Eviteu les acumulacions d’aigua en zones de drenatge o canals de desguassos.
  • Tanqueu les finestres.
  • Si detecteu forats o depressions del terreny on es pugui acumular aigua, aviseu el responsable del vostre servei.

Escarabats i rosegadors

Aquests animals també es reprodueixen ràpidament a les ciutats i poden crear plagues. Per evitar-ho, cal prendre les mesures següents:

  • Vigileu especialment les zones on es manipulin o emmagatzemin aliments. Cal que utilitzeu carmanyoles i que tanqueu els residus amb bosses independents.
  • Eviteu condensacions, bassals d’aigua i l’emmagatzematge d’aigua sense protecció, com també les plantes d’interior.
  • Col·loqueu els residus orgànics en bosses a part.
  • Eviteu al màxim l’entrada d’insectes i de petits animals a les instal·lacions.
  • Protegiu les juntures de les portes i finestres, i assegureu-vos que tanquin bé.
  • Si detecteu esquerdes, forats a les parets i els sostres, aviseu el responsable del vostre servei.

En el cas que s’hagin pres aquestes mesures i la plaga aparegui, no heu de fer servir insecticides o plaguicides de cap tipus; cal que informeu el responsable del vostre servei, que ha de posar en marxa el protocol de sospita de plagues.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email