Compartim Coneixement – Compartim Experiències: Programa d'abordatge del pacient crònic complex

El dia 10 de desembre, la directora infermera de l’HUB, Sra. M. Antònia Casado, inaugurava la primera jornada Compartim Coneixement – Compartim Experiències, un projecte definit i treballat des de la mateixa Direcció Infermera, i coordinat des de la Unitat de Formació Continuada a través de la seva cap d’àrea, Sra. Gemma Martínez Estalella, nascut de la necessitat de disposar d’un espai per conèixer i compartir coneixements, experiències, novetats científiques, temes d’interès professional i noves línies estratègiques.

L’objectiu d’aquestes jornades és visualitzar l’expertesa de les infermeres clíniques, infermeres de programes i infermeres gestores hospitalàries, i de les gestores de casos de l’Atenció Primària, entre d’altres, per tal d’establir línees de col·laboració que permetin engegar diferents projectes.

Hem considerat necessari que aquestes jornades siguin obertes a tots els professionals adscrits a la Direcció Infermera de l’HUB, de l’HV, de l’AP Delta, i a la Universitat de Barcelona.

En la 1a Jornada, titulada Programa d’abordatge del pacient crònic complex, es va definir el seguiment i la cura del pacient crònic complex des d’una perspectiva territorial, incloent-hi l’atenció primària i l’hospitalària.

La Sra. Lourdes Pastor, cap d’àrea de Qualitat, Seguretat Clínica i Procés Transversal, va ser la coordinadora i moderadora d’aquesta taula, en la qual van participar la Sra. Montserrat Torres, adjunta a la Direcció SAP Delta, la Sra. Clara Mauri, cap d’àrea de Processos Assistencials de l’HV, i la Sra. M. Teresa Cantos, infermera gestora de l’HAD/Enllaç AP de l’HUB.

Entres els assistents, va comptar amb la presència de la directora d’Infermeria de la Universitat de Barcelona, Sra. Anna Pulpón.

El dia 18 de febrer, va tenir lloc la 2a Jornada d’aquest projecte, titulada Pacient Crònic Complex amb Insuficiència Cardíaca: l’experiència d’un cas de coordinació territorial.

La Sra. Susanna Asensio, cap d’àrea de l’HUB de Malalties del Cor, va ser la coordinadora i moderadora de la taula, en la qual van participar la Sra. Magda Nebot, infermera de programa de la Unitat d’Insuficiència Cardíaca i Trasplantament de l’HUB; la Sra. Immaculada Bonilla, infermera de la Unitat d’Hospitalització a Domicili; el Sr. Òscar Mazeres, gestor de casos de l’EAP Pujol i Capsada del Prat de Llobregat, i la Dra. Emilia Castro, del PADES Prat, al SAP Delta del Llobregat.

L’objectiu d’aquesta segona jornada va ser compartir l’experiència, en clau territorial, en el seguiment del malat crònic complex amb insuficiència cardíaca a través d’un cas, per part de l’equip multidisciplinari.

El proper 29 d’abril, a les 13.00 h, tindrà lloc a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge la tercera jornada, destinada, en aquest cas, a tractar els projectes infermers dirigits a pacients amb insuficiència renal. Podeu consultar-ne el programa clicant aquí.

Abril 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email