El proper 16 de març cesso en la responsabilitat encomanada fa 4 anys com a directora adjunta d’Afers Assistencials de l’Institut Català de la Salut. Per a mi, aquest període ha estat una continuació dins l’ICS dels 3 anys anteriors, com a gerent territorial de Girona.

Comiat de la Dra. Montserrat Figuerola, directora adjunta d'Afers Assistencials de l'ICS

Ha estat un autèntic privilegi poder compartir amb tots vosaltres aquest temps d’intensos canvis a l’ICS i en el conjunt del sistema de salut. L’aprovació de la Llei de creació de l’empresa pública ICS ha referenciat moltes de les línies de treball compartit, dirigides a garantir un ICS descentralitzat territorialment, amb incorporació dels principis d’autonomia de gestió, continuïtat de l’atenció, complementarietat amb altres proveïdors de serveis al territori i enfocament als resultats en qualitat, seguretat i eficiència dels processos de gestió clínica.

Tinc un gran reconeixement per la qualitat, coneixement i compromís dels professionals i directius de la institució. És amb aquests valors que hem pogut dur a terme processos de millora molt potents en el camp dels sistemes d’informació clínica i de gestió, en l’àmbit de la prestació farmacèutica, en l’enfortiment del lideratge amb gestió autònoma dels equips d’atenció primària, i en la reorganització de serveis al territori que permet ser més eficients i més resolutius.

Agraeixo la confiança dels directors gerents de l’ICS amb qui he treballat en àmbits de responsabilitat, el Dr. Rai Belenes, el Sr. Francesc José Maria i el Dr. Enric Argelagués. També vull agrair la confiança i transparència amb què he pogut treballar amb els responsables de CatSalut i Departament de Salut, vetllant per la incorporació de les noves eines de contractació i pel desplegament de projectes de sistema, com la recepta electrònica i la història clínica compartida

Per últim, expressar agraïment i admiració cap els companys i professionals de la casa, amb els quals he trobat col·laboració i possibilitat de formar part d’un gran equip. Me’n vaig amb satisfacció i amb la sensació d’un gran enriquiment personal i professional.

Els millors desitjos i molt bona sort per a seguir enfrontant els nous reptes,

Dra. Montserrat Figuerola
Directora adjunta d’Afers Assistencials
Institut Català de la Salut

Barcelona, 14 de març de 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email