• El 53% dels pacients atesos a l’hospital es mantenen sense fumar al cap d’un any d’haver iniciat el tractament.
  • L’Hospital Universitari de Bellvitge celebra el Dia Mundial Sense Tabac amb tres jornades informatives adreçades als usuaris i professionals.
  • Al voltant del 80% de pacients que volen deixar de fumar són tractats a l’hospital amb l’ajuda de les noves tecnologies.
  • Les persones fumadores freqüenten un 33% més el metge de capçalera i tenen una taxa d’hospitalització quatre punts superior que els no fumadors.

Barcelona, 29 de maig de 2014 – El tabaquisme representa la primera causa de malaltia, discapacitat i mort que es pot prevenir a la nostra societat. El 10% de les morts en adults estan directament relacionades amb el tabac, ja que el seu consum és la principal causa de més de 25 patologies greus. Un hàbit que es converteix en malaltia crònica i que en la majoria de casos necessita tractament mèdic per aconseguir que la deshabituació sigui un èxit.

“Les persones fumadores freqüenten un 33% més el metge de capçalera i tenen una taxa d’hospitalització quatre punts superior que els no fumadors”, afirma el Dr. Josep M. Ramon, cap del Servei de Medicina Preventiva de l’Hospital Universitari de Bellvitge. L’hospital va rebre durant l’any 2013 al voltant de 500 noves visites per deixar de fumar, dades similars a les d’anys anteriors, a les quals ara se suma un nou perfil de casos apareguts, els d’aquelles persones que sol·liciten ajuda per deixar de fumar cigarretes electròniques. “Durant aquest any ens han arribat les primeres set consultes de persones que fumen exclusivament cigarretes electròniques, les quals segueixen el mateix tractament que les fumadores de tabac estàndard”, explica el Dr. Ramon.

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, el pròxim dissabte 31 de maig, l’Hospital Universitari de Bellvitge habilitarà, entre el 28 i el 30 de maig, un punt informatiu a l’entrada de l’edifici de consultes externes on s’informarà els usuaris i acompanyants dels beneficis de deixar de fumar i es realitzaran espirometries i proves de mesura del nivell de monòxid de carboni exhalat. Així mateix, s’oferirà també la possibilitat de rebre ajuda mèdica per abandonar l’hàbit tabàquic. A més, durant tota la setmana es realitzaran diferents iniciatives a l’Hospital de Viladecans i als CAP de Costa de Ponent per advertir sobre els riscos de fumar i incentivar el tractament contra el tabaquisme.

L’Hospital Universitari de Bellvitge tracta en l’actualitat al voltant del 80% de pacients que volen deixar de fumar amb l’ajuda de les noves tecnologies. Entre aquests, en la majoria de casos es combinen les consultes presencials amb les consultes telefòniques i/o via web, i en un grup reduït la teràpia es realitza exclusivament mitjançant el web. “En un estudi multicèntric coordinat per l’hospital es va demostrar que les noves tecnologies milloren l’eficàcia en el tractament per deixar de fumar”, puntualitza el Dr. Ramon. El 53% dels pacients atesos en l’hospital es mantenen sense fumar al cap d’un any d’haver iniciat el tractament.

L’Hospital de Bellvitge va ser un dels primers centres a utilitzar les noves tecnologies en el tractament del tabaquisme amb la posada en marxa del web tabaquisme.cat. La seva Unitat de Deshabituació Tabàquica està en funcionament des de l’any 1993 i és un referent en el seu camp a Catalunya. Atén cada any entre 450 i 500 nous fumadors, als quals dedica una mitjana d’entre 4 i 5 consultes de seguiment. El tractament consisteix en una prescripció individualitzada, un estret seguiment de les persones en tractament, especialment durant els tres primers mesos, i una intervenció sobre les conductes i els hàbits paral·lels a la intervenció farmacològica.

Programa activitats Setmana Sense Fum

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email