Cloenda dels màsters d’infermeria quirúrgica i d’urgències hospitalàries

Els dies 1 i 3 de juliol, la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge va acollir les jornades de cloenda dels màsters d’infermeria quirúrgica i d’infermeria d’urgències hospitalàries de l’Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge.

El màster d’infermeria quirúrgica, que es va iniciar el 17 de setembre, ha estat adreçat a diplomats i graduats en infermeria i ha tingut com a principals objectius donar a conèixer detalladament el paper de la infermeria en el procés quirúrgic i proporcionar els coneixements, les habilitats i les pràctiques necessàries per tenir cura, d’una manera integral, del malalt quirúrgic.

El màster d’infermeria d’urgències hospitalàries, iniciat el 12 de setembre, ha impartit els coneixements necessaris per dominar les cures i la manipulació i l’ús de fàrmacs a Urgències, així com l’assistència als diversos tipus de pacients de l’àmbit de l’atenció urgent, inclosos els crítics, amb l’objectiu final de capacitar per prendre decisions urgents amb criteris d’eficiència i qualitat.

Aquests dos cursos formen part de l’àmplia oferta de màsters i cursos de postgrau i extensió universitària de l’Escola Universitària d’Infermeria, amb els quals es vol donar resposta a les necessitats d’especialització dels professionals infermers.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email