La jornada ha acabat amb globus enlaire per celebrar els 1500 trasplantaments

Avui dijous 1 de desembre, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha celebrat un acte commemoratiu de la consecució, aquest any 2016, dels 1.500 trasplantaments de fetge realitzats a l’hospital. Durant tot el matí, metges protagonistes dels inicis d’aquestes intervencions han recordat la seva experiència. A més, diversos especialistes actuals de l’hospital i el president de la Societat Espanyola de Trasplantaments Hepàtics, entre d’altres, han parlat sobre el present i futur d’aquesta tècnica. Així mateix, persones trasplantades han exposat el punt de vista del pacient. La jornada ha acabat amb globus enlaire davant de la porta principal de l’Hospital.

Des de fa més de tres dècades, l’Hospital Universitari de Bellvitge és capdavanter en trasplantament hepàtic i és un referent en casos de gran complexitat. El 23 de febrer de 1984, un equip dirigit pels Drs. Eduard Jaurrieta i Carles Margarit hi va realitzar el primer trasplantament de fetge de l’Estat espanyol. El novembre de 1988, s’hi va portar a terme el primer trasplantament simultani de fetge i ronyó del mateix donant a l’Estat espanyol i, el 1999, el primer trasplantament hepàtic dòmino d’Espanya (trasplantar un fetge de cadàver a un pacient amb una malaltia metabòlica el qual, al seu torn, dóna el seu fetge a un segon receptor que se’n pot beneficiar). Així mateix, el gener de 2002 Bellvitge va realitzar el primer trasplantament hepàtic d’Espanya a un infectat pel VIH.

Actualment aquesta activitat és realitzada per 26 hospitals a Espanya, els quals fins al 31 de desembre de 2015 havien efectuat 23.746 trasplantaments de fetge, el 6,3% dels quals a Bellvitge. Gràcies als avenços en aquesta tècnica, la supervivència als cinc anys s’ha elevat fins al 78% dels pacients intervinguts. Sense aquesta intervenció, la pràctica totalitat dels pacients haurien mort. La indicació més habitual és la cirrosi hepàtica (43%), seguida de l’hepatocarcinoma lligat a la cirrosi (41%).

El Dr. Joan Fabregat, cap clínic i responsable de la Unitat de Trasplantament Hepàtic de l’HUB, destaca que la recent aparició de tractaments curatius de l’hepatitis C farà evolucionar el trasplantament hepàtic cap a noves indicacions. “Un 40% de trasplantaments tenen a veure actualment amb el virus C –destaca–. Tot i que així curàvem la malaltia provocada pel virus C (cirrosi, càncer hepàtic…), després el virus reapareixia i el 30% dels malalts tornaven a desenvolupar una cirrosi als 5 anys. Amb els nous tractaments curatius de l’hepatitis C apareguts el 2014, ara podem curar el virus dels pacients en llista d’espera, que ja no tindran risc de reinfecció, i podem curar, així mateix, la infecció dels pacients ja trasplantats”.

Els experts preveuen que, alhora que baixaran els trasplantaments relacionats amb l’hepatitis C, augmentaran els que tenen a veure amb altres patologies, com ara les malalties metabòliques. En aquest sentit, el Dr. Xavier Xiol, cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’HUB, destaca que “una malaltia del fetge cada vegada més diagnosticada és l’hepatopatia grassa no alcohòlica, que té com a factors de risc l’obesitat i la diabetis, cada cop més freqüents a la nostra societat. Aquesta patologia pot evolucionar a cirrosi hepàtica i, de fet, actualment ja és una causa habitual de trasplantament hepàtic als Estats Units i ho comença a ser a casa nostra”.

Per la seva banda, el Dr. Salvador Gil-Vernet, director del Programa de Trasplantaments de l’Hospital Universitari de Bellvitge, destaca que “tot i que a Catalunya sempre hem tingut unes xifres altes de donacions, encara no són suficients. Actualment, tenim un 15% de famílies que no autoritzen la donació i agradaria que aquest percentatge fos cada vegada més petit. A més de treballar per aconseguir més donacions, l’Hospital de Bellvitge també porta a terme iniciatives per aprofitar el màxim nombre possible d’òrgans. Entre elles, hi ha la recent posada en marxa d’un programa de donacions de fetge a cor parat, així com l’aplicació de procediments que permeten recuperar i utilitzar òrgans de donants de cada vegada més edat.

1 de desembre de 2016

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email