Caracteritzen un nou clon amb resistència a múltiples antibiòtics d'Streptococcus pneumoniae (pneumococ)

Investigadors del Servei de Microbiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge lideren un projecte multicèntric que ha caracteritzat un nou clon multiresistent de pneumococ que s’ha detectat almenys en 7 comunitats autònomes. El pneumococ és un patogen que causa infeccions greus en la comunitat, com la pneumònia i la meningitis, així com altres infeccions menys greus com l’otitis mitjana aguda. Aquest nou clon ha aparegut després de recombinació genètica (intercanvi de DNA entre dos bacteris) entre una soca de serotip 8 (amb més virulència) i una altra multiresistent. Aquestes són les principals conclusions del treball publicat recentment a la revista Emerging Infectious Diseases,editada pels Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) dels Estats Units.
L’objectiu d’aquest treball va ser caracteritzar l’augment d’aïllaments deS. pneumoniae pertanyents al serotip 8 i amb multiresistència a tres o més grups d’antibiòtics. Per a això, es van estudiar tots els aïllaments amb aquestes característiques recollits pel laboratori de referència de pneumococs del Centro Nacional de Microbiología des de l’any 2004. La prevalença d’aquest clon entre els pneumococs que causen malaltia invasiva és inferior a l’1% i, fins al moment, no s’ha detectat en nens. Es van estudiar els mecanismes de resistència als antibiòtics i es va realitzar la tipificació per seqüenciació de gens metabòlics (Multi Locus Sequence Typing).
Aquest treball reporta una de les primeres descripcions de disseminació clonal d’una soca de pneumococ resistent a quinolones i altres antibiòtics utilitzats en el tractament de la pneumònia adquirida a la comunitat. En l’estudi han participat investigadors de tres hospitals espanyols (Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Universitario Donostia i Hospital Universitari de Bellvitge), del Centro Nacional de Microbiología-Instituto de Salud Carlos III i del Centro de Investigaciones Biológicas. Aquest estudi forma part d’una de les línies principals de recerca del Programa Corporatiu de Pneumònia del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i ha comptat amb el finançament d’un projecte de recerca del Fons d’Investigació Sanitària. Ha estat liderat per les Dres. Carmen Ardanuy, Laura Calatayud i Josefina Liñares del Servei de Microbiologia de l’Hospital de Bellvitge.

Podeu llegir l’article complet fent clic aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email