Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Cor, el Dr. Àngel Cequier, director clínic de l’Àrea de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, apunta breument algunes de les claus del futur més immediat de la cardiologia.

El Dr. Àngel Cequier, director clínic de l'Àrea de Malalties del Cor de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Recorda el Dr. Cequier que dins de la cardiologia, la malaltia coronària i la insuficiència cardíaca són els dos tipus de patologies més freqüents, les responsables d’una major mortalitat i amb una elevada incidència en els pacients d’edat avançada. Donat l´increment en l’esperança de vida en el nostra societat, “la previsió per a les pròximes dècades és que la seva presentació augmentarà de forma gairebé exponencial. El seu impacte serà molt important, tant des del punt de vista assistencial com de necessitats de diferents recursos dins del sistema sanitari”, afirma el Dr. Cequier.

Aquest escenari fa que “la investigació en els mecanismes i en nous tractaments en aquests grups de pacients sigui prioritària i urgent” subratlla el director clínic de l’Àrea de Malalties del Cor de Bellvitge. “El seu diagnòstic i tractament han de ser més personalitzats, identificant els subgrups de pacients que es beneficien més d’aproximacions més específiques. El monitoratge domiciliari hi pot tenir un paper molt rellevant”, afirma el Dr. Cequier.

Per últim, considera que, paral·lelament, les tècniques d’intervencionisme percutani en pacients coronaris, en electrofisiologia o en patologia estructural, a causa del seu baix risc i menor comorbiditat, s´instauraran com les principals forma de tractament invasiu en aquests pacients.

29 de setembre

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email