Cal desenvolupar noves eines que permetin una estratificació més selectiva del risc hemorràgic i l’isquèmic en la síndrome coronària aguda

Les actuals escales de risc hemorràgic tenen una composició tan similar a les escales de risc isquèmic que, en la pràctica, l’ús combinat d’aquests dos tipus d’escala té limitacions importants per a seleccionar l’agressivitat del tractament de l’infart de miocardi. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi Is it possible to separate ischemic and bleeding risk in patients with non-ST segment elevation acute coronary syndromes?, que facultatius de la Unitat Coronària de l’Hospital Universitari de Bellvitge han publicat a la revista International Journal of Cardiology.

Per aquest motiu, els autors suggereixen que cal desenvolupar noves eines que permetin una estratificació més selectiva del risc hemorràgic i l’isquèmic, fet que contribuïria significativament al maneig clínic d’aquests pacients.

L’estudi va fer el seguiment de 558 pacients ingressats consecutivament a la Unitat Coronària de l’Hospital de Bellvitge. Va registrar les dades de cada pacient per a tots els components de les escales de risc isquèmic GRACE i TIMI i de les escales de risc hemorràgic CRUSADE, Mehran i ACTION, i va fer el seguiment dels episodis isquèmics i hemorràgics que van tenir aquests malalts.

Després d’analitzar matemàticament els resultats, es va comprovar que, en general, els dos tipus d’escala mostren una estreta relació lineal i una capacitat similar de predir tant un tipus de complicació com l’altra. Més en concret, es va donar el cas que l’escala que mostrà millor rendiment per predir les complicacions hemorràgiques era la GRACE, dissenyada per a predir el risc d’esdeveniments isquèmics, i que la que mostrà un millor rendiment per predir les complicacions isquèmiques era l’ACTION, dissenyada per a predir el risc hemorràgic.
L’estudi ha estat realitzat pel Dr. Albert Ariza (primer firmant), el Dr. José C. Sánchez-Salado, la Dra. Victoria Lorente, el Dr. Guillermo Sánchez Elvira, el Dr. Guillem Muntané, el Dr. Joel Salazar i el Dr. Àngel Cequier.
Podeu consultar l’article clicant aquí.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email