Caixaimpulse és el primer programa integral a Espanya per a la creació d'empreses de biotecnologia

Un innovador projecte sobre prevenció d’infeccions hospitalàries desenvolupat a l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) ha estat seleccionat per Caixaimpulse, el primer programa integral a Espanya per a la creació d’empreses de biotecnologia, per rebre un suport financer de fins a 70.000 euros, així com un programa de formació i assessorament d’experts. El projecte, liderat pel Dr. Rafael Máñez, té com a objectiu establir un nou tractament per prevenir les infeccions nosocomials, que millorarà la supervivència del pacient juntament amb la reducció de les estades hospitalàries i els costos associats.

S’estima que les infeccions hospitalàries o nocosomiales afecten el 10% dels pacients ingressats i són una de les principals causes de mortalitat tant a Europa com als Estats Units. Els bacteris gram-negatius representen la gran majoria de les infeccions, i s’associen a condicions clíniques severes com ara sèpsia i xoc sèptic.

L’enfocament innovador desenvolupat pel grup de recerca del Dr. Máñez pretén augmentar la immunitat en aquests pacients mitjançant la desactivació d’anticossos no neutralitzants amb glicoconjugats, potenciant així els anticossos neutralitzants. Aquest esgotament selectiu d’anticossos millorarà l’activitat bactericida en sèrum i previndrà la mortalitat en infeccions gram-negatives experimentals.

També encapçalen el projecte, entre d’altres, la Dra. M. Àngels Domínguez, el Dr. Daniel Bello, la Dra. Gisela Llorente i la Sra. Eva Olivera.

16 de desembre de 2016

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email