Els professionals de la Unitat d'Interstici Pulmonar de l'Hospital de Bellvitge

Els professionals de la Unitat d'Interstici Pulmonar de l'Hospital de Bellvitge

Els dies 25 i 26 de juny, la Unitat Funcional d’Interstici Pulmonar (UFIP) del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge organitza el 8è Curs Teòric-pràctic en Malaltia Pulmonar Intersticial Difusa. Durant el Curs, al qual acudiran pneumòlegs d’arreu de l’estat, s’exposaran les darreres novetats en el diagnòstic, el seguiment, el tractament i l’estudi fisiopatològic d’aquestes malalties. Aquest any, la UFIP dedica el curs al recentment desaparegut Dr. Antoni Xaubet, considerat el pare de la fibrosi pulmonar a Espanya.

La UFIP de l’Hospital de Bellvitge és un referent tant a nivell estatal com europeu. Està reconeguda per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR) com a centre d’alta complexitat i excel•lència, forma part de la xarxa europea ERN-LUNG i participa en comitès tant nacionals com internacionals, clínics i de recerca, per millorar el maneig d’aquests pacients.

És l’única unitat d’Espanya que compta amb un equip multidisciplinari no només per al diagnòstic sinó també per al tractament d’aquestes malalties. També és pionera en la incorporació del professional d’infermeria especialitzat en malaltia pulmonar intersticial, i l’única que ofereix servei d’urgències mèdiques per aquestes malalties a través de l’Hospital de Dia.

A més del Servei de Pneumologia, formen part d’aquest equip multidisciplinari professionals dels serveis de Cirurgia Toràcica, Radiodiagnòstic, Anatomia Patològica, Rehabilitació, Farmàcia, Medicina Preventiva, Nutrició Clínica i Dietètica, i Treball Social. L’any 2017 va visitar un total de 1.260 pacients, dels quals 128 amb fibrosi pulmonar idiopàtica. En aquests moments, té un total de 83 pacients en tractament antifibròtic i 16 participen a diferents assaigs clínics.

La malaltia pulmonar intersticial és un grup de trastorns d’origen divers que tenen en comú el fet que el teixit que envolta els alvèols del pulmó, anomenat interstici, es torna rígid o cicatritzat. A conseqüència d’això, els alvèols no poden realitzar amb normalitat la seva funció d’absorbir l’oxigen. Afecten entre 15 i 110 de cada 100.000 persones, i el trastorn més prevalent i amb més mortalitat és la fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI).

La FPI no té encara un tractament curatiu i la supervivència als cinc anys del diagnòstic és només d’entre el 20 i el 40%, segons els estudis. Tot i això, l’aparició, des de fa tres anys, dels dos primers fàrmacs antifibròtics capaços d’endarrerir el deteriorament cicatritzant de l’interstici pulmonar és un dels elements que estan aconseguint allargar aquesta supervivència i millorar la qualitat de vida dels pacients.

La Dra. Maria Molina, coordinadora de la UFIP, destaca que “la complexitat en el maneig dels pacients, tant farmacològic com no farmacològic, exigeix la implicació de diversos professionals” i assegura que aquesta faceta multidisciplinària “és un altre dels factors clau per al bon pronòstic i el benestar dels pacients”.

Pel que fa això, destaca, per exemple, la importància de la rehabilitació respiratòria i de l’educació dels pacients en tècniques d’estalvi energètic, així com la revisió del seu estat vacunal per evitar aguditzacions d’origen infecciós, que són la causa principal del seu deteriorament. També resulten fonamentals el control dietètic i la detecció precoç de problemes de nutrició, així com l’abordatge de les necessitats socials que acompanyen malalts complexos per aconseguir una millor evolució de la malaltia.

La Unitat Funcional d’Interstici Pulmonar, destaca la Dra. Molina, “pretén oferir serveis integrats segons les necessitats de cada persona, fomentant l’autonomia del pacient i l’autocura”. També ressalta la importància d’un diagnòstic precoç, per a la qual cosa “és imprescindible fomentar una formació més completa dels professionals d’atenció primària que els permeti una més eficaç detecció i interpretació dels símptomes”.

En aquest sentit, la UFIP treballa en coordinació amb els equips d’atenció primària de l’Àrea Metropolitana Sud en un circuït de diagnòstic ràpid de la malaltia. Així mateix, ha organitzat activitats pioneres per als pacients, com ara un programa d’exercici físic adaptat que inclou la realització de marxes nòrdiques i que pretén consolidar eines i rutines que millorin la qualitat de vida diària dels pacients.

25 de juny de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email