El Dr. Carlos Torrecilla, cap de la Unitat de Litiasi del Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, coordina l’estudi “Doble J”, pioner internacionalment, per avaluar l’ús combinat d’un dispositiu mèdic i un nutricèutic en el control del pH urinari i inhibir la cristal·lització amb la finalitat de prevenir la calcificació dels catèters doble J i reduir el nombre de complicacions associades.

“La calcificació d’un catèter doble J implantat pot convertir la seva extracció en una intervenció complexa i de risc, mentre que quan hi ha absència d’incrustacions és una operació que dura uns minuts”, explica el Dr. Torrecilla, investigador principal de l’assaig.

Cada any s’implanten a Espanya 90.000 catèters doble J, aproximadament un 25% dels quals generen complicacions. La calcificació és una de les causes més comunes que poden conduir a l’obstrucció i incrustració del catèter i a un major risc d’infeccions o la impossibilitat d’expulsar l’orina.

L’assaig està impulsat per Devicare, i hi participen, a més de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, l’Hospital Universitari La Fe de València, l’Hospital Universitari La Paz de Madrid, l’Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, l’Hospital Universitario de San Cecilio de Granada i l’Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

17 d’abril de 2018

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email