Operació d'un tumor de cap i coll a l'Hospital de Bellvitge

Operació d'un tumor de cap i coll a l'Hospital de Bellvitge

Oferir una última esperança de curació. Aquesta és la missió de la nova unitat especialitzada en tractaments de rescat per a pacients amb càncer de cap i coll de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia. Els tractaments de rescat ofereixen al malalt una darrera opció quan no han tingut èxit les altres possibilitats. Els resultats demostren que són eficaços per allargar significativament la supervivència i reduir el temps d’ingrés hospitalari, que en malalts d’aquestes característiques pot ser molt prolongat.

Els tractaments de rescat són intervencions complexes que només es fan en centres punters, ja que cal actuar de nou en zones del cos que ja han estat sotmeses a radioteràpia i quimioteràpia i que, per això, han patit importants alteracions vasculars i d’altres tipus. Es realitzen principalment amb cirurgia i sovint han d’afrontar dificultats com ara problemes de cicatrització o postoperatoris complicats. És freqüent l’ús de tècniques complexes com ara la microcirurgia (cirurgia de precisió amb microscopi), en la qual l’Hospital Universitari de Bellvitge és centre capdavanter. També poden incloure la radioteràpia i altres tipus d’abordatges.

Precisament els tractaments de rescat centren la jornada que se celebra avui divendres 16 de novembre a l’Hospital Universitari de Bellvitge. La XIII Jornada de la Unitat Funcional de Càncer de Cap i Coll (UFCC) de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia està dedicada als tractaments de rescat d’aquells pacients en els quals el càncer persisteix o reapareix després de les intervencions terapèutiques convencionals. L’Hospital de Bellvitge i l’ICO tenen una àmplia expertesa en aquest àmbit des de fa molts anys, però és ara quan han creat una unitat específica només per a aquests casos.

El programa científic de la jornada, que reuneix assistents de tot Catalunya i d’altres punts de l’Estat, inclou ponents de rellevància nacional i internacional entre els quals destaca el Dr. Ricard Simó, otorinolaringòleg del Guy’s and St Thomas’s Hospital NHS Foundation Trust de Londres i president de la Societat Europea de Laringe.

Els càncers de cap i coll

Els càncers de l’àrea del cap i el coll (cavitat oral, faringe, laringe, sins paranasals, cavitat nasal i glàndules salivals) representen el 5% de tots els càncers i són el sisè grup de tumors més freqüents a casa nostra. A nivell internacional, cada any se’n produeixen uns 680.000 casos nous i causen unes 350.000 morts.

A més, són uns tumors molt estigmatitzants per les seqüel•les físiques que poden deixar els tractaments, amb moltes repercussions tant en la qualitat de vida com en la funcionalitat (parla, deglució i respiració). Se sap que el consum d’alcohol i de tabac són factors importants que es relacionen amb la seva aparició, si bé cal destacar també el progressiu increment dels tumors relacionats amb el virus del papil•loma humà.

La Unitat Funcional de Cap i Coll HUB-ICO

Les Unitats Funcionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Institut Català d’Oncologia són un tipus d’organització que permet l’abordatge integral dels pacients. Diversos especialistes treballen en un espai físic comú i prenen una decisió conjunta sobre la manera de procedir. Aquest abordatge multidisciplinari i la immediatesa permeten escurçar els intervals diagnòstics i terapèutics i millorar els resultats clínics.

L’UFCC Bellvitge-ICO és una de les punteres de Catalunya en nombre de visites i en complexitat. Constituïda l’any 2002, és la primera que es va crear a Catalunya. L’any passat va realitzar 724 primeres visites i tracta anualment uns 400 casos d’aquests càncers. Hi treballen coordinadament cirurgians maxil·lofacials i orals, otorino-laringòlegs, cirurgians plàstics, oncòlegs mèdics, oncòlegs radioteràpics, nutricionistes, rehabilitadors i psicooncòlegs, amb el suport d’altres serveis no clínics com ara anatomopatòlegs o radiòlegs, entre d’altres, especialitzats també en aquest tipus de tumors. Tots els seus membres participen en assajos clínics propis i internacionals i publiquen treballs científics a les revistes més prestigioses.

16 de novembre de 2018

Comments are closed.

Home | eHub | Email