L’Hospital Universitari de Bellvitge és l’únic hospital públic de Catalunya que utilitza la biòpsia de fusió d’imatges per diagnosticar el càncer de pròstata, una nova tecnologia que, gràcies a la seva major resolució, permet diagnosticar un 30% més de tumors agressius en comparació amb la biòpsia clàssica.

Aquesta tecnologia proporciona una imatge de més qualitat gràcies a un software que fusiona una imatge de ressonància magnètica obtinguda prèviament amb la imatge d’ecografia. D’aquesta manera, es poden localitzar zones de la pròstata sospitoses de càncer que la imatge ecogràfica clàssica no pot distingir i concentrar-se en elles per extreure les mostres. Aquesta tècnica també requereix menys puncions, cosa que disminueix el risc d’infecció.

Un moment d'una biòpsia per fusió d'imatges a l'Hospital de Bellvitge

L’Hospital de Bellvitge va incorporar aquesta tecnologia en el marc dels equipaments dels nous quiròfans de cirurgia ambulatòria, inaugurats ara fa un any. Des del setembre de l’any passat, ha realitzat unes 200 biòpsies de fusió d’imatges amb uns excel•lents resultats, homologables als obtinguts a nivell internacional.

El Dr. José Francisco Suárez Novo, coordinador de la Unitat Funcional de Pròstata de l’HUB i l’ICO, destaca que la biòpsia de fusió d’imatges “d’una banda ens permet optimitzar el diagnòstic dels càncers de pròstata més greus i, de l’altra, millorar la selecció de pacients als quals sotmetem al que anomenem vigilància activa, és a dir, el control de l’evolució de càncers de baix risc”.

La Unitat Funcional de Pròstata de l’HUB i l’ICO tracta cada anys uns 500 pacients nous. Es tracta del tipus de càncer més freqüent en homes i el quart en mortalitat a la Unió Europea. Existeixen múltiples opcions per al seu tractament que depenen no només de l’estadi en el moment del diagnòstic i el grau tumoral, sinó també de l’edat, l’estat de salut general i la situació personal de cada pacient.

1 d’agost de 2018

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email