Cirurgia cardíaca a Bellvitge

Cirurgia cardíaca a Bellvitge

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha portat a terme aquest 2015 un total de 203 trasplantaments, un més que l’any passat. Totes les unitats (ronyó, fetge i cor) han mantingut una activitat molt alta i d’excel·lència, cosa que confirma un any més el nostre hospital com un dels centres de referència a Catalunya i l’Estat espanyol en aquest àmbit.

En trasplantament cardíac, s’han implantat un total de 24 cors, un 33% més que l’any passat, amb la qual cosa l’Hospital Universitari de Bellvitge se situa com el centre de més activitat en trasplament de cor a Catalunya. Així mateix, la Unitat de Trasplantament Cardíac ha destacat per ser la que més assistències circulatòries mecàniques ha implantat.

En trasplantament hepàtic, s’ha igualat l’alt nivell d’activitat de l’any anterior, amb un total de 55 fetges implantats. La Unitat de Trasplantament Hepàtic, referent des que va realitzar el primer cas de l’Estat espanyol l’any 1984, ha destacat també aquest 2015 en la faceta de centre referent en el tractament de l’amiloïdosi familiar.

En trasplantament renal, s’ha mantingut també l’alt nivell d’activitat, amb un total de 124 ronyons implantats. D’aquests, 92 han estat de cadàver i 32 de donant viu. A diferència de la resta de Catalunya, Bellvitge ha aconseguit un increment important (al voltant del 40%) dels trasplantaments renals de donant viu.

Així mateix, a l’alta xifra de trasplantaments de cor, fetge i ronyó s’hi suma un increment de la xifra de les donacions d’òrgans aconseguides, així com de les donacions a cor aturat.

Felicitem les tres unitats multidisciplinàries responsables d’aquesta activitat terciària pels seus bons resultats.

En trasplantament cardíac, s’han implantat un total de 24 cors, un 33% més que l’any passat, amb la qual cosa l’Hospital Universitari de Bellvitge se situa com el centre de més activitat en trasplament de cor a Catalunya. Així mateix, la Unitat de Trasplantament Cardíac ha destacat per ser la que més assistències circulatòries mecàniques ha implantat.

En trasplantament hepàtic, s’ha igualat l’alt nivell d’activitat de l’any anterior, amb un total de 55 fetges implantats. La Unitat de Trasplantament Hepàtic, referent des que va realitzar el primer cas de l’Estat espanyol l’any 1984, ha destacat també aquest 2015 en la faceta de centre referent en el tractament de l’amiloïdosi familiar.

En trasplantament renal, s’ha mantingut també l’alt nivell d’activitat, amb un total de 124 ronyons implantats. D’aquests, 92 han estat de cadàver i 32 de donant viu. A diferència de la resta de Catalunya, Bellvitge ha aconseguit un increment important (al voltant del 40%) dels trasplantaments renals de donant viu.

Així mateix, a l’alta xifra de trasplantaments de cor, fetge i ronyó s’hi suma un increment de la xifra de les donacions d’òrgans aconseguides, així com de les donacions a cor aturat (31 donants vàlids aconseguits durant el 2015, 8 dels quals a cor aturat).

Felicitem les tres unitats multidisciplinàries responsables d’aquesta activitat terciària pels seus bons resultats.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email