Les urticàries i els angioedemes (inflamacions subcutànies a la cara, les extremitats i altres òrgans) van suposar gairebé l’11% de les 4.000 consultes ateses per la Unitat d’Al•lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge el 2016. Els casos d’urticàries agudes, les més freqüents, i que no superen les sis setmanes de durada, són atesos per l’atenció primària, mentre que a l’hospital arriben els pacients amb urticàries agudes més greus i urticàries cròniques, que tenen una durada que va de les sis setmanes als cinc anys (en un 10% d’aquests pacients).

La Unitat d'Al·lergologia de l'Hospital Universitari de Bellvitge va atendre unes 4.000 consultes el 2016

Tot i tractar-se d’una malaltia benigna, els símptomes ben visibles a la pell (en forma de taques i picor) alteren la qualitat de vida dels pacients i suposen un cost sociosanitari considerable. El tractament per a les urticàries cròniques, que tenen una prevalença al voltant d’un 0,6%, són els antihistamínics, “però hi ha un segment de pacients que no hi responen i aleshores hem de prescriure tractaments hospitalaris específics”, explica el Dr. Ramon Lleonart, de la Unitat d’Al•lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

En el decurs del II Matí Al•lèrgia Bellvitge, que es durà a terme demà dimecres 27 de setembre a la sala d’actes de l’Hospital, s’actualitzaran els coneixements al voltant de la urticària i l’angioedema i les seves diverses tipologies, incidint en el seu abordatge a l’atenció primària i als serveis d’Urgències dels hospitals; les observacions clíniques més habituals i la importància dels equips multidisciplinaris, entre d’altres aspectes.

L’angioedema és una inflamació del teixit subcutani que apareix associada a la urticària gairebé en un 50% dels casos. La inflamació es pot manifestar a la cara (parpelles, llengua, llavis), mans, peus o genitals, entre d’altres òrgans, i els casos que necessiten un control més estret per part dels al•lergòlegs són aquells en el quals la malaltia no apareix associada a la urticària. Segons explica el Dr. Lleonart, “quan l’angioedema apareix sol pot tenir diferents causes, com ara farmacològiques o hereditàries”.

L’angioedema hereditari és una malaltia genètica minoritària que afecta una de cada 10.000/50.000 persones i que provoca episodis repetits d’inflamacions a la pell, vies aèries i òrgans interns, que poden arribar a ser greus. Es tracta d’una malaltia encara relativament desconeguda, fet que provoca problemes per diagnosticar-la.

A Catalunya, els pacients d’angioedema hereditari són tractats en diferents centres hospitalaris. L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels centres que tracta un major nombre de pacients. Concretament, l’any 2016 van ser un total de 23.

En el decurs de la jornada es presentarà una guia per als professionals de l’Atenció Primària, que ha estat elaborada conjuntament entre metges de família i dermatòlegs. La Guia dona eines als professionals del primer nivell assistencial per diferenciar el que és al•lèrgia, prurit o urticària, i com tractar i resoldre cada cas.

26 de setembre

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email