Professionals de la Unitat d'Al·lergologia de l'HUB

Professionals de la Unitat d'Al·lergologia de l'HUB

Un 59% dels pacients etiquetats com a al·lèrgics a determinats medicaments en realitat no ho són

La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) i la Societat Catalana d’Al·lèrgia (SCAIC) presentaran un díptic per ajudar a millorar el diagnòstic d’aquesta problemàtica

Les reaccions adverses a fàrmacs són un motiu de demanda assistencial important a les Unitats d’Al·lergologia; tanmateix, només un 10% d’aquestes reaccions són de tipus al·lèrgic. “Moltes vegades s’etiqueta el pacient com a al·lèrgic a un determinat fàrmac sense cap tipus d’estudi. Això porta a evitar un medicament que podria ser necessari més endavant i ocasiona una angoixa al pacient que pot condicionar els seus tractaments futurs”, explica el Dr. Ramon Lleonart, de la Unitat d’Al·lergologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Segons un estudi pilot realitzat en aquesta unitat, a un 59% dels pacients avaluats se’ls podia retirar l’etiqueta d’al·lèrgic a fàrmacs. Per tant, un diagnòstic correcte esdevé imprescindible per assegurar que no es prohibirà al pacient un medicament important per a la seva salut.

L’estudi de les reaccions adverses a fàrmacs és complex i s’ha d’individualitzar tant per pacient com per medicament. No existeix cap bateria de proves que permeti saber d’entrada si un pacient té al·lèrgia a un o diversos medicaments. L’al·lergòleg realitza en primer lloc una anamnesi (història clínica dels antecedents) dirigida que pot donar molta informació sobre la probabilitat que un pacient tingui una al·lèrgia a un medicament. Les proves cutànies o de laboratori també ajuden en el diagnòstic, però la prova d’exposició controlada amb el medicament és l’única que permet el diagnòstic definitiu. Aquestes proves no estan lliures de risc i cal fer-les en un medi hospitalari que permeti tractar una possible reacció.

A vegades, si un cop fet el diagnòstic d’al·lèrgia a un medicament no hi ha bones alternatives de tractament, es pot realitzar una dessensibilització. Aquesta tècnica es realitza a les unitats d’al·lergologia dels hospitals i permet generar una “tolerància” temporal al medicament al qual el pacient és al·lèrgic.

Les reaccions adverses als medicaments i les dificultats per identificar-les, avaluar-les i tractar-les centraran la jornada “I Matí Al·lèrgia Bellvitge. Reaccions al·lèrgiques a fàrmacs”, que se celebrarà demà a la sala d’actes de l’hospital. En aquest marc, es presentarà el díptic “Estudi de reacció al·lèrgica a fàrmacs” elaborat pel comitè d’al·lèrgia a fàrmacs de la Societat Catalana d’al·lèrgia (SCAIC) d’acord amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). En aquests díptic informatiu es detallen els criteris de derivació a l’al•lergòleg i la informació rellevant per poder fer un estudi diagnòstic.

Més Notícies | Más Noticias | More news

Comments are closed.

Home | eHub | Email