Beca del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) a un equip d’investigadors de l’hospital

Els professionals de l’hospital han obtingut una de les dues beques que concedeix el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (COFB) en la convocatòria 2013-2014, per a desenvolupar el projecte “Optimització del tractament amb infliximab en la malaltia inflamatòria intestinal: implantació de la monitorització farmacocinètica i influència del polimorfisme rs1143634 del gen IL1β”.
 
Es tracta d’un estudi prospectiu unicèntric per a l’ajustament posològic d’infliximab en pacients amb malaltia de Crohn i colitis ulcerosa no fistulitzant que presentin pèrdua de resposta secundària. Es proposa una optimització posològica d’aquesta teràpia amb l’assessorament de l’exposició al fàrmac segons els nivells pre-dosi, mitjançant el model farmacocinètic poblacional desenvolupat prèviament i l’ajustament posterior per aproximació bayesiana. D’aquesta manera es pretén incrementar el percentatge de pacients amb exposició terapèutica i, per tant, amb resposta positiva al fàrmac.
 
Els integrants de l’equip són Núria Padullés, Helena Colom, Ariadna Padullés, Elisabet Leiva, Eugènia Santacana, Jordi Bas, Pedro Alia, Sara Cobo, Jordi Guardiola, Francisco Rodríguez, Lorena Rodríguez, Claudia Lourdes Arajol, Alexandra Ruiz i Josep Llop, dels serveis de Farmàcia, Aparell digestiu, Immunologia i Bioquímica clínica de l’hospital.
 
 
 
 

 

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email