Avenços en les alteracions cerebrals en la depressió malencònica

Recentment s’ha publicat l’article “Cerebrospinal fluid space alterations in melancholic depression” dels doctors Carles Soriano-Mas, Esther Via i Narcís Cardoner, del servei de Psiquiatria de l’hospital, en què exposen les novetats sobre l’obtenció d’un marcador objectiu que defineixi i pugui aportar respostes per a la millora del diagnòstic i tractament dels pacients amb depressió malencònica.

L’estudi constata que els pacients amb malenconia presenten un augment de LCR a l’ínsula esquerra del cervell. Aquest procés possiblement degeneratiu –que confirmen també altres investigacions anteriors sobre la disminució de substància gris i blanca en aquesta regió– es relaciona amb una pitjor resposta al tractament després d’un ingrés.

Sobre una mostra de 110 ressonàncies magnètiques efectuades a 70 pacients diagnosticats de depressió malencònica i 40 controls sans, s’ha aplicat un nou algoritme per detectar les alteracions cerebrals estructurals en els pacients afectats. Aquesta nova tècnica incorpora característiques especifiques que milloren la segmentació del líquid cefaloraquidi (LCR) respecte les tècniques anteriors.

Aquest estudi contribueix a la comprensió de les alteracions estructurals del cervell i a desenvolupar hipòtesis etiopatogèniques relacionades amb la malaltia.

Podeu veure l’article clicant aquí.

Febrer 2013

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email