Avenços en el tractament de la malaltia tromboembòlica venosa

Sota aquest títol, el Dr. Antoni Riera Mestre, del Servei de Medicina Interna, ha presentat la seva tesi doctoral, que ha obtingut la qualificació final d’excel·lent cum laude per unanimitat del tribunal, i que ha estat dirigida pel Dr. Ramon Pujol (UB) i el Dr. Manel Monreal (UAB).

La tesi aborda la malaltia tromboembòlica venosa (MTV) des del vessant del tractament fibrinolític en l’embòlia pulmonar i en les dones que prenen anticonceptius hormonals.

En els pacients amb embòlia pulmonar i estabilitat hemodinàmica —sense distinció entre els pacients amb disfunció del ventricle dret—, el risc de mort entre els tractats amb fibrinòlisi és més alt respecte els que no han rebut aquest tractament. En els pacients amb estabilitat hemodinàmica i disfunció del ventricle dret, aquest efecte sobre la mortalitat desapareix. En els pacients amb inestabilitat hemodinàmica, el tractament fibronilític no s’ha relacionat amb un efecte sobre la mortalitat.

Respecte a l’estudi de l’MTV en les dones en edat fèrtil, el treball corrobora que l’ús d’anticonceptius hormonals continua essent avui en dia la principal causa de mortalitat en aquesta població. A més, s’ha detectat una infrautilització de la tromboprofilaxi en aquestes pacients després d’immobilització (sobretot per traumatismes a extremitats inferiors) i de cirurgia (sobretot l’ortopèdica no major).

Actualment, el Dr. Riera està desenvolupant un projecte de recerca (HUB-IDIBELL) amb el Prof. Giancarlo Agnelli i la Dra. Cecilia Becattini, a la Universitat de Perugia, sobre la fibrinòlisi en els pacients amb embòlia pulmonar i l’estabilitat hemodinàmica.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email