Aprovada l’extensió dels serveis de Cirurgia Toràcica entre Bellvitge i l'Hospital Joan XXIII

L’Institut Català de la Salut ha aprovat, amb efectes de l’1 de juliol, l’extensió dels serveis de cirurgia toràcica entre l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Amb aquesta resolució es reconeix de manera oficial la col·laboració iniciada el novembre de 2011 entre ambdós centres sanitaris, que ha permès que durant aquest temps el servei de Cirurgia Toràcica de l’HUB donés suport als professionals de l’àrea de Tarragona en l’atenció als pacients de l’especialitat de cirurgia toràcica.

En els darrers tres anys s’han dut a terme diferents actuacions promogudes pel servei de Cirurgia Toràcica de l’HUB com són la creació d’un Comitè de Neoplàsies Toràciques a la província de Tarragona (CONT) i la creació de la Sessió Clínica compartida de l’Hospital Joan XXIII amb l’Hospital Sant Joan de Reus.

L‘extensió dels serveis jerarquitzats de cirurgia toràcica entre els hospitals universitaris de Bellvitge i Joan XXIII és una experiència pilot de l’ICS que podria implementar-se més endavant en altres serveis i hospitals del territori. El consell d’administració de l’ICS va signar l’acord el 25 de setembre i les direccions de Recursos Humans i Assistencial van donar el vistiplau el mes de juny.

Amb aquest nou marc de col·laboració s’assegura la uniformitat de criteris tant en les actuacions diagnòstiques com terapèutiques en el tractament dels pacients de cirurgia toràcica en un i altre centre. Els professionals de cirurgia toràcica del Joan XXIII, tot i que treballen en aquell hospital, depenen funcionalment de l’Hospital de Bellvitge. El cap de servei de Cirurgia Toràcica és el Dr. Joan Moya.

Per als usuaris de la província de Tarragona, el principal avantatge de l’extensió dels serveis de cirurgia toràcica és que poden ser atesos directament a l’Hospital Universitari Joan XXIII, evitant desplaçaments innecessaris. L’any 2014 en aquest centre es van valorar 243 pacients de l’especialitat de cirurgia toràcica, 79 dels quals van requerir cirurgia major de tòrax.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email