El passat 22 de setembre, es va reunir a les dependències de l’Hospital Universitari de Bellvitge el Tribunal de la convocatòria de tres places de facultatiu especialista en Neurocirurgia, amb destinació al nostre centre.

Celebrades les proves corresponents i vistes les puntuacions obtingudes en la fase de concurs, el Tribunal va elevar proposta d’adjudicació de les places a favor del Dr. Alberto Torres, el Dr. Gerard Plans, i el Dr. Oscar Godino.

Adjudicades tres places de facultatiu especialista en Neurocirurgia

Aquesta resolució s’inscriu en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Octubre 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email