En les darreres setmanes, s’han resolt tres convocatòries de sengles places de facultatiu especialista amb destinació al nostre centre.

Concretament, el 22 d’octubre, el Tribunal de la convocatòria d’una plaça en l’especialitat de farmàcia hospitalària va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquesta plaça a favor de la Dra. Mariola Comas.

El 3 de novembre, el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en farmacologia clínica va resoldre elevar proposta d’adjudicació a favor de la Dra. Maria Pilar Hereu.

Finalment, el 10 de novembre el Tribunal de la convocatòria d’una plaça de facultatiu especialista en hematologia i hemoteràpia va elevar proposta d’adjudicació de la plaça a favor de la Dra. Elena M. Pina.

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email