El passat 4 de març, es va resoldre la convocatòria de sis places de facultatiu especialista en cardiologia amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquestes places a favor del Dr. Ignasi Anguera, el Dr. Miguel Sánchez Corral, el Dr. José Carlos Sánchez Salado, el Dr. Albert Ariza, el Dr. Gerard Roura i la Dra. Victoria Lorente.

Adjudicades sis places de facultatiu especialista en cardiologia

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Abril 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email