El passat 17 de març, es va resoldre la convocatòria de set places de facultatiu especialista en radiodiagnòstic amb destinació al nostre centre.

Un cop avaluades les puntuacions i efectuades les proves corresponents, el Tribunal de la convocatòria va decidir elevar proposta d’ajudicació d’aquestes places a favor de la Dra. Eugenia de Lama, la Dra. M. Esther Alba, la Dra. Laura Martínez, el Dr. Richard Mast, la Dra. Paloma Mora, la Dra. Sandra Ruiz i el Dr. Matías de Albert.

Adjudicades set places de facultatiu especialista en radiodiagnòstic

Aquestes resolucions s’inscriuen en la política d’estabilització de la plantilla de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el marc de l’Institut Català de la Salut.

Maig 2011

Notícies relacionades |Noticias relacionadas | Related news

Comments are closed.

Home | eHub | Email